Zpět
Oddělení sociálních věcí (pracoviště Štefánikova 18/25)
Rodáková Jana Mgr. vedoucí odboru info
Odbor sociální
Blasinská Lýdie referent movitého majetku info
Blažková Dana Bc. referent ekonomiky a admin. prací info
Oddělení sociálních věcí (pracoviště Štefánikova 18/25)
Huczalová Petra Bc. DiS. vedoucí oddělení info
Kramarčíková Martina Mgr. referent sociálních věcí info
Potyszová Vlasta Bc. DiS. referent sociálních věcí info
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (pracoviště Pod Zvonek 26/875)
Moldrzyková Dana Mgr. vedoucí oddělení info
Mozielowská Irena Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Suchanková Gabriela Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Sznapková Dagmar Bc. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Oddělení sociálních věcí (pracoviště Štefánikova 18/25)
Steblová Miluše Bc. DiS. ref. sociálně-právní ochrany dětí info