Zpět
4.3 Oddělení provozní správy
Lipinová Andrea Ing. vedoucí oddělení info
Martincová Ingrid Bc. referent krizového řízení a provozních činností info
Beták Ivan referent provozní správy info
Cincialová Renáta Bc. referent provozní správy info
Sabelová Dagmar referent podatelny info
Nieszporková Renata referent podatelny info
Zabystrzanová Emilie jídelna info
Mašek Pavel údržba info
Křístek Roman řidič a údržbář info
Rezdovič Roman kurýr / řidič / údržbář info