Zpět
6.2 Oddělení správy komunikací a liniových staveb
Recmanová Marcela vedoucí oddělení správy komunikací a liniových staveb info
Cichy Stanislav referent místního hospodářství info
Raszka Zbigniew Ing. ref. liniových staveb a míst. komunikace info
Lipina Radek referent místního hospodářství info