Zpět
4.2 Oddělení organizačních a správních agend
Mašková Jana Mgr. vedoucí oddělení info
Bilková Marie Ing. referent správních činností info
Hamanová Bronislava referent matriky info
Chlebusová Lýdie referent matriky a osobních dokladů info
Ciecialová Gabriela referent osobních dokladů info
Šmeková Magdaléna, DiS. referent osobních dokladů info
Raszková Jana referent osobních dokladů info
Czyloková Renáta referent evidence obyvatel info
Pękalová Marie spisovna info
Gorecká Jaromíra referent informační služby info