Zpět
05. Odbor živnostenský a dopravy (pracoviště Pod Zvonek 875/26)
Widnicová Eva Ing. vedoucí odboru info
Rédrová Jana Ing. referentka registrace a správy živností info
Krucinová Andrea Bc. referentka registrace a správy živností info
Stehlíková Dana Bc. ref. kontroly živnostenského podnikání info
Kotzianová Lucie Mgr. ref. kontroly živnostenského podnikání info
5.1 Oddělení dopravy
Hloušek Tomáš Ing. vedoucí oddělení info
Klodová Monika Mgr. ref. evid. řidičských oprávnění info
Ormandy Pavla ref. evid. řidičských oprávnění info
Červeňová Vendula Mgr. referent evidence vozidel info
Mikušová Iveta referent evidence vozidel info
Sporysz Miroslav Ing. referent správy silničního hosp. info
Sikorová Marcela referent taxislužby a dopr. obsluž. info
Sikora Pavel Bc. referent - zkušební komisař info
Mládek Martin Ing. referent dopravně správních agend, zkušební komisař info
5.2 Oddělení dopravních přestupků
Tkáčová Markéta Mgr. vedoucí oddělení info
Bruková Aneta Bc. referent přípravy dopravních přestupků info
Molinková Kateřina referent přípravy dopravních přestupků info
Lysková Petra Ing. referent dopravních přestupků info
Jajkowicz Jan Ing. referent dopravních přestupků info
Recman Marian Ing. referent dopravních přestupků info