Zpět
Odbor sociální
Rodáková Jana Mgr. vedoucí odboru info
Blažková Dana Bc. referent ekonomiky a admin. prací info
Oddělení sociálních věcí (pracoviště Štefánikova 18/25)
Huczalová Petra Bc. DiS. vedoucí oddělení info
Drobková Jana Bc. DiS. referent sociálních věcí info
Pliska Ronchetti Natalia mgr referent sociálních věcí info
Potyszová Vlasta Bc. DiS. referent sociálních věcí info
Vizváryová Sára, DiS. referent sociálních věcí info
Kramarčíková Martina Mgr. referent sociálních věcí info
Nedělová Jana Bc. referent sociálních věcí info
Bubik Dorota mgr referent sociálních věcí info
Gavlasová Kateřina Bc. referent sociálních věcí info
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (pracoviště Pod Zvonek 26/875)
Moldrzyková Dana Mgr. vedoucí oddělení info
Waniová Anna Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Mozielowská Irena Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Sznapková Dagmar Bc. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Steblová Miluše Bc. DiS. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Suchanková Gabriela Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Lasota Andrea Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info
Müller Petr Mgr. ref. sociálně-právní ochrany dětí info