Zpět
04. Odbor občanskosprávní
Bazgierová Iva Bc. vedoucí odboru info
Ciencialová Gabriela Ing. referent sekretariátu info
Czerneková Libuše referent sekretariátu info
Mynarzová Kateřina referent sekretariátu info
Svobodníková Miroslava Bc. referent vzdělávání a administrativních prací info
4.2 Oddělení organizačních a správních agend
Mašková Jana Mgr. vedoucí oddělení info
Bilková Marie Ing. referent správních činností info
Hamanová Bronislava referent matriky info
Chlebusová Lýdie referent matriky a osobních dokladů info
Ciecialová Gabriela referent osobních dokladů info
Šmeková Magdaléna, DiS. referent osobních dokladů info
Raszková Jana referent osobních dokladů info
Czyloková Renáta referent evidence obyvatel info
Pękalová Marie spisovna info
Gorecká Jaromíra referent informační služby info
4.3 Oddělení provozní správy
Lipinová Andrea Ing. vedoucí oddělení info
Martincová Ingrid Mgr. referent krizového řízení a provozních činností info
Beták Ivan referent provozní správy info
Kotllárová Lenka referent provozní správy info
Sabelová Dagmar referent podatelny info
Nieszporková Renata referent podatelny info
Zabystrzanová Emilie jídelna info
Mašek Pavel údržba info
Křístek Roman řidič a údržbář info
Rezdovič Roman kurýr / řidič / údržbář info
4.1 Oddělení mezd
Konečná Dana Ing. vedoucí oddělení info
Žáková Jana referent mezd info