Zpět
13. Odbor majetkoprávní
Karasová Michaela Ing. vedoucí odboru info
Šlapotová Pavla referent nemovitého majetku info
Pohromová Miriam referent nemovitého majetku info
Blasinská Lýdie referent movitého majetku info