Zpět
11. Odbor investiční
Rozsypal Rostislav Ing. vedoucí odboru info
Guziur Robin Ing. referent investic info
Pietroszová Adéla Ing. referent investic info
Klimšová Andrea Ing. referent investic info
Pilar Milan Ing. referent investic info