Vyhlášky a nařízení města - TRŽNÍ ŘÁD

duben 2020

2/2021

Nařízení města, kterým se vydává Tržní řád

Tržní řád vymezuje místa pro nabídku, prodej zboží (dále jen „prodej zboží“) a poskytování služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu rozhodnutím, opatřením nebo jiným úkonem vyžadovaným stavebním zákonem(1). Stanovuje dobu prodeje, kapacitu, pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti a ostatní podmínky.

Tržní řád se nevztahuje na prodej pomocí automatů obsluhovaných spotřebitelem.

Tržním řádem město stanoví, že některé druhy prodeje zboží nebo poskytování služeb prováděné mimo provozovnu ve městě nebo jeho části jsou zakázány.

_________________________________

(1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů