Vyhlášky a nařízení města - ŠKOLSTVÍ

březen 2017

04/2017

OZV, kterou se stanoví společné školské obvody mateřských škol zřízených městem Český Těšín

Na základě uzavřené dohody mezi obcí Chotěbuz a městem Český Těšín o vytvoření společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, stanoví město Český Těšín části společných školských obvodů mateřských škol zřízených městem Český Těšín, na území města Český Těšín a spádové mateřské školy.


září 2005

02/2005

OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín

Tato obecně závazná vyhláška stanovuje školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín na území města Český Těšín a spádové školy.

Změny:

4/2006 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín
2/2010 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2006
2/2012 OZV, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/2005, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Český Těšín, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2006 a č. 2/2010