Vyhlášky a nařízení města - OTÁZKY VEŘEJNÉHO POŘÁDKU A CHOVÁNÍ NA VEŘEJNÉM PROSTRANSTVÍ

květen 2021

1/2021

OZV o nočním klidu

Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší, než stanoví zákon.
říjen 2018

05/2018

Obecně závazná vyhláška k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území města Český Těšín v souvislosti se žebráním

Cílem této vyhlášky je vytvoření opatření směřujících k  zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku jako stavu, který umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce a vytváření příznivých podmínek pro život v obci.

Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví a majetku.