Vyhlášky a nařízení města - MÍSTNÍ KOMUNIKACE

květen 2019

03/2019

Nařízení o vymezení oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užítá k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy 

Přílohy k nařízení

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 01.06.2019.

Tímto nařízením se vymezezují oblastí města, ve kterých lze místní komunikace nebo jejich určené úseky užít k stání silničního motorového vozidla za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisyleden 2013

05/2012

Nařízení o stanovení rozsahu, způsobu a lhůt odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu a náledí

Tímto nařízením se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků a o vymezení místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.