Vyhlášky a nařízení města - REKLAMA

březen 2020

02/2020

Nařízení města Český Těšín č. 2/2020, kterým se zakazuje reklama šířená na veřejně přístupných místech mimo provozovnu

Účelem tohoto nařízení je ochrana a zachování estetického prostředí, kulturního dědictví a vzhledu města Český Těšín formou stanovení zákazu šíření reklamy na vybraných veřejně přístupných místech mimo provozovnu jiným způsobem než prostřednictvím reklamního nebo propagačního zařízení zřízeného podle zvláštního právního předpisu[1] určenými komunikačními médii.[1]) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.