Zpráva o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2010 – 2014


Zastupitelstvo města Český Těšín dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona schválilo na svém 18. zasedání dne 28.04.2014 Zprávu o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2010 – 2014.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2010 – 2014 najdete zde.

Územní plán Český Těšín, včetně jeho změny č. 1 a jejich dokladové dokumentace, jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín a také v plném rozsahu digitálně na https://www.tesin.cz// v sekci /Občané/kapitola /Územní plánování/.

autor: Bury Lucie Ing.