Druhá Zpráva o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2014 – 2018


Zastupitelstvo města Český Těšín dle ust. § 6 odst. 5 písm. e) stavebního zákona schválilo na svém 20. zasedání dne 23.04.2018 Druhou Zprávu o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2014 – 2018.

Zprávu o uplatňování Územního plánu Český Těšín za uplynulé období 2014 – 2018 najdete zde.

Územní plán Český Těšín, včetně jeho změn a jejich dokladové dokumentace, jsou uloženy k nahlédnutí na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín a také v plném rozsahu digitálně na https://www.tesin.cz// v sekci /Občané/kapitola /Územní plánování/.

autor: Bury Lucie Ing.