Územní studie Český Těšín – Cihelna U Mlékárny

Územní studie Český Těšín – Cihelna U Mlékárny byla zpracována v červnu roku 2018 a v červenci roku 2018 bylo, v souladu s ustanovením § 30 odst. 5 stavebního zákona, schváleno její využití pro územně plánovací činnost.

Do studie je možno nahlédnout u pořizovatele, tj. na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1, 737 01 Český Těšín.

Dále je možno nahlédnou do studie způsobem umožňujícím dálkový přístup zde.

autor: Bašanda Petr Mgr.