Opatření obecné povahy č. 01/2017

Zastupitelstvo města Český Těšín vydalo na svém 20. zasedání dne 18.12.2017
Změnu č. 4 Územního plánu Český Těšín, formou opatření obecné povahy:

Obsah změny č. 4 ÚP Český Těšín:

TEXTOVÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín – návrh [výroku]

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

GRAFICKÁ ČÁST

I. Změna č. 4 ÚP Český Těšín

Výkres základního členění územílegenda                                        1 : 5 000

Hlavní výkreslegenda                                                                    1 : 5 000

Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanacílegenda   1 : 5 000

Schéma diferenciace území z hlediska krajinného rázulegenda        1 : 12 500

II.Odůvodnění změny č. 4 ÚP Český Těšín

Koordinační výkreslegenda                                                             1 : 5 000

Širší vztahy, legenda                                                                        1 : 25 000

Výkres předpokládaných záborů půdního fondulegenda                      1 : 5 000

Doplňující výkresy:    Výkres dopravylegenda                                    1 : 5 000

Výkres vodního hospodářstvílegenda                                               1 : 5 000

Výkres energetiky, spojůlegenda                                                     1 : 5 000

 

Změna č. 4 Územního plánu Český Těšín, včetně její dokladové dokumentace, je uložena k nahlédnutí také na Městském úřadě Český Těšín, odboru územního rozvoje, náměstí ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín.

autor: Bury Lucie Ing.