V souladu s novelou zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, nabývá dnem 1. ledna 2015 účinnosti ustanovení týkající se naplňování standardů kvality sociálně-právní ochrany při poskytování sociálně-právní ochrany orgány sociálně-právní ochrany (http://www.mpsv.cz/files/clanky/15511/Standardy_OSPOD.pdf).

Kompletní obsah jednotlivých písemných pravidel a postupů orgánu sociálně právní ochrany dětí v Českém Těšíně je v elektronické i tištěné verzi k dispozici u vedoucí oddělení sociálně-právní ochrany dětí (Český Těšín, Pod Zvonek 26/875, 1. patro, kancelář. č 207) a všichni zaměstnanci v přímé práci s klienty (a na vyžádání i klienti) k němu mají přístup.

Přístupnost hromadnou dopravou na pracoviště oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Českém Těšíně, ul. Pod Zvonek 875/26:

1) MHD

Jízdní řád – http://www.arriva-morava.cz/pravidelna-doprava/mestska-hromadna-doprava/mhd-cesky-tesin/

Mapa MHD –

2) Meziměstská hromadná doprava: směr Třinec, zastávka “Český Těšín,Svibice,samoobsluha”

Jízdní řád – www.idos.cz

OSPOD_rozdělení obvodů_srpen 2020

Rozsah a podmínky poskytování SPOD_srpen 2020

Vyřizování a podávání stížností_2020

autor: Moldrzyková Dana Mgr.