Metodický pokyn k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

Na území dnešní městské památkové zóny došlo v minulých letech k neúměrnému šíření firemních označení a reklamních zařízení. Mnohé z nich jsou řešeny nevkusně, velkoplošně, při použití kontrastních barev, bez ohledu na dochované kulturní hodnoty budov. Není-li v historickém prostředí respektována tradiční forma upoutávky, dochází ke snížení úrovně veřejného prostoru a celkovému vnímání obrazu historického sídla. Z uvedených důvodů vydalo v roce 2015 Město Český Těšín, odbor územního rozvoje Metodický pokyn k umísťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín.

Metodický pokyn k umisťování firemních označení, reklamních a informačních zařízení na území Městské památkové zóny Český Těšín

Metodický pokyn k umisťování restauračních zahrádek v Městské památkové zóně Český Těšín

Restaurační zahrádky jsou významnou součástí uličního prostoru. Mnohdy výrazně ovlivňují kvalitu architektury daného místa, a proto by s ní měly korespondovat. V centrální historické části města Český Těšín, která byla v roce 2014 prohlášena městskou památkovou zónou, je zvýšený zájem na kultivaci veřejného prostoru. Z uvedených důvodů přistoupilo Město Český Těšín k vypracování Metodickému pokynu k umisťování restauračních zahrádek v Městské památkové zóně Český Těšín. Zásady stanovené v tomto metodickém pokynu umožní zájemcům o dané zařízení, si je zabezpečit formou přípustnou v památkově chráněném území.

Metodický pokyn k umisťování restauračních zahrádek v Městské památkové zóně Český Těšín


autor: Morawiec Miroslav Mgr.