Gymnázium, ul. Frýdecká

Gymnázium, ul. Frýdecká 30, parc. č. 1486, k.ú. Český Těšín. Vyvážená architektura vyspělé české moderní tvorby z 30. let 20. století, dílo architekta Jaroslava Fragnera, jednoho ze zakladatelů české moderní architektury. Volně stojící dvojkřídlý třípatrový objekt na půdorysu písmene L. …

Kulturní a společenské středisko (KaSS)

Kulturní a společenské středisko (KaSS), ul. Střelniční, parc. č. 448, k.ú. Český Těšín. Hodnotná novoklasická stavba z roku 1890. Zděná, omítaná, volně stojící jednopatrová budova na půdorysu písmene T s drobnými přístavbami, střecha sedlová, polovalbová. Fasáda členěná nárožní bosáží a profilovanou …

Kaple, ul. Hřbitovní

Kaple, ul. Hřbitovní, parc. č. 3178, k.ú. Český Těšín. Architektura malých rozměrů ve tvarosloví zlidovělého empíru. Kaple postavena r. 1848 u vjezdu do tzv. Červeného dvora prvním majitelem usedlosti Rothem. Půdorys čtvercový, v rozměrech 260 x 260 cm. Výška až …

Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B)

Pomník mezinárodní solidarity protifašistické koalice (STALAG VIII B), nábřeží Míru, parc. č. 709, k.ú. Český Těšín. Pomník válečných zajatců v místě bývalého administrativního centra a jádra velkého komplexu drobných zajateckých táborů STALAG VIII B, v nichž byli soustředěni v období …

Socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovy sady

Socha sv. Jana Nepomuckého, Masarykovy sady, parc. č. 181, k.ú. Český Těšín. Barokní sochařská práce z 1. poloviny 18. století, doklad protireformačního úsilí. Socha je umístěna na podstavci vysokém 3 metry, který je pokryt plechem. Stojící postava světcova téměř životní velikosti …

Soubor staveb hřbitova, ul. Hřbitovní

Soubor staveb hřbitova, parc. č. 3170, 3173, k.ú. Český Těšín. Jedná se o 4 objekty vystavěny v letech 1920 – 1928 podle projektu arch. Bedřicha Fuldy. Doklad přítomnosti židovské kultury na Těšínsku. Hodnotná architektura v historizujícím stylu. 1. Hřbitovní kaple – …

Kostel Božského Srdce Páně

Kostel Božského Srdce Páně, Masarykovy sady, parc. č. 125, k.ú. Český Těšín. Pseudogotický styl s románskými prvky. Dominanta města postavena roku 1894 architektem L. Satzským. Trojlodní kostel monumentálních rozměrů je situován v parkové části centra města. Půdorys podélně bazilikální dispozice …

Bývalá židovská synagoga

Bývalá židovská synagoga, ul. Božkova 16, par.č. 268, k.ú. Český Těšín. Vývojově důležitá sakrální stavba v obraze a historii města z roku 1928 podle projektu Eduarda Davida. Třípodlažní řadový dům s průčelím v historizujícím maurském stylu. Uliční průčelí o pěti okenních …

Výpravní budova železniční stanice

Výpravní budova železniční stanice, ul. Nádražní, parc. č. 3335/5, 3335/6, 3343/3, k.ú. Český Těšín. Jediná známá dochovaná realizace projektu výpravny na území České republiky z roku 1888. Objekt bývalé Severní dráhy Ferdinanda (KFNB). Užití režného zdiva je typické pro stavby KFNB …

Kaple zvaná Švédská, Český Těšín – Mosty

Kaple zvaná Švédská, ul. Ostravská, parc. č. 638/3, k.ú. Mosty u Českého Těšína. Kaple staršího typu z konce 17. století postavena na původním místě pohřebiště ze švédských válek. Drobná raně barokní architektura. Zděná stavba z cihel rozměrů 2 x 2 metry. …

Litinový kříž, Český Těšín – Mosty

Litinový kříž, ul. Ostravská, parc. č. 1553, k.ú. Mosty u Českého Těšína. Litinový, asi 2 metry vysoký, krucifix na kamenném podstavci, na kterém je lidový ornament ve tvaru srdce a nad ním letopočet 1883. Jde o typickou ukázku spojení lidových prvků …

Socha sv. Jana Nepomuckého, Český Těšín – Horní Žukov

Socha sv. Jana Nepomuckého, ul. Dědinská, parc. č. 49, k.ú. Horní Žukov. Doklad umělecké tvorby z 2. poloviny 18. století. Barokní socha je umístěna na 180 cm vysokém kamenném podstavci, zdobeném kartuší bez nápisu. Postava je 90 cm vysoká z jemného …

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem – Koňákov

Filiální kostel Prozřetelnosti Boží s areálem, ul. Hradišťská, parc. č. 1, 2, k.ú. Koňákov. Areál venkovského kostelíka, vytvářející s přírodní stromovou alejí a zlidovělými sochami apoštolů malebné seskupení v obraze krajiny. 1. Filiální kostel Prozřetelnosti Boží – Zděná, omítaná stavba jednolodního …

Kaple sv. Jana Nepomuckého – Stanislavice

Kaple sv. Jana Nepomuckého – parc.č. 820, k.ú. Stanislavice. Drobná lidová architektura z konce 18. století, malebně doplňující krajinu. Zděná omítaná stavbička na čtvercovém půdoryse (2×2 metry), se zaoblenými rohy, zastřešena jehlanem, na nějž nasedá hranolová deštěná zvonička. Vstup obdélný se …

Vila, ul. Smetanova

Vila čp. 170, ul. Smetanova 7, parc. č. 298, k. ú. Český Těšín. Volně stojící tradicionalistická vila, postavená v roce 1930 podle projektu Karla Reinhardta a stavitele Eugena Fuldy stavební firmou Ludwiga Kametze. Vila je ukázkou tradicionalistického pojetí vilové architektury čerpající z koncepce oblíbeného anglického halového domu a dokladem meziválečné architektury Českého Těšína s téměř intaktně dochovaným interiérem…

Fuldova vila vč. oplocení

Fuldova vila, Masarykovy sady, parc. č. 136 a 138/1, k. ú. Český Těšín. Volně stojící novorenesanční dvoukřídlá dvoupodlažní vila s dekorativně pojatým kovovým oplocením s pískovcovými pilíři lemujícími bránu a branku. Objekt postaven v roce 1899 podle projektu vídeňského architekta Julia Mayredera (*1860 – †1911) pro Friedricha Eduarda Fuldu…


autor: Morawiec Miroslav Mgr.