Vítání občánků

Město Český Těšín, odbor školství a kultury pořádá slavnostní vítání občánků v obřadní síni Městského úřadu v Českém Těšíně.

Termíny vítání v roce 2021 (sobota):

16.10. 6.11. 27.11

Přihláška 

Přihlášky zasílejte prostřednictvím e-mailu nebo osobně odevzdejte na odboru školství a kultury Městského úřadu Český Těšín, detašované pracoviště ul. Hlavní třída 147/1a, Český Těšín, přízemí,
Srdečně zveme všechny rodiče a rodinné příslušníky na slavnostní obřad.

Uzávěrka přihlášek je 3 dny před konáním slavnostního vítání!

Podmínkou pro přihlášení je trvalý pobyt dítěte na území města Český Těšín a věk dítěte do 1 roku.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na MěÚ Český Těšín, detašované pracoviště Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, odbor školství a kultury, kancelář č. 104, tel.: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz

Kontaktní osoba:
Bc. Alice Loseová
referent kultury a místních poplatků
tel: 553 035 302, e-mail: loseova@tesin.cz

autor: Loseová Alice Bc.