Vážení jubilanti města Český Těšín

Na základě schváleného rozpočtu města Český Těšín pro rok 2020 se již nebudou připravovat osobní návštěvy jubilantů s předáním dárkového balíčku.

Pro jubilanty ve věku 80, 85, 90 – 100 a více let budou připravována narozeninová přání, která budou občanům Českého Těšína zasílána prostřednictvím poštovních služeb.

Bližší informace Vám budou poskytnuty na MěÚ Český Těšín, odbor školství a kultury, detašované pracoviště Štefánikova 18/25, 737 01 Český Těšín, kancelář č. 103, tel.: 553 035 312, e-mail: lisztwanova@tesin.cz

Kontaktní osoba:
mgr Barbara Lisztwanová, referent školství a kultury
tel.: 553 035 312, e-mail: lisztwanova@tesin.cz.

autor: Černilová Jana Ing.