Vážení jubilanti města Český Těšín

Na základě schváleného rozpočtu města Český Těšín pro rok 2021 se již nebudou připravovat osobní návštěvy jubilantů s předáním dárkového balíčku.

Pro jubilanty ve věku 80, 85, 90 – 99 let budou připravené blahopřání, které občanům Českého Těšína doručí Česká pošta. Občanům ve věku 100 a více let budou osobně předány dárkové balíčky s blahopřáním.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na odboru školství a kultury MěÚ Český Těšín, detašovaném pracoviště Hlavní třída 147/1a, 737 01 Český Těšín, kancelář č. 103, tel.: 553 035 301, e-mail: lisztwanova@tesin.cz.

Kontaktní osoba:
mgr Barbara Lisztwanová, referent školství a kultury
tel.: 553 035 301, e-mail: lisztwanova@tesin.cz

autor: Černilová Jana Ing.