BENEFITY MĚSTA

 SENIOR DOPRAVA

Senior doprava provozována Oblastním spolkem Českého červeného kříže Karviná je od 01.02.2019 určena občanům města starším 65 let (nevyužívajícím pobytové sociální služby). Využití specializované dopravy je možné v pracovních dnech od 7 do 15 hodin v rámci katastrálního území města včetně jeho okrajových částí pouze do určených cílových míst:

    • Poskytovatelé zdravotních služeb na území města a okrajové části
    • Úřad práce ČR – kontaktní pracoviště na území města
    • Městský úřad Český Těšín
    • Česká pošta – pobočky na území města a městských částí
    • Územní hřbitovy města Český Těšín

Každá oprávněna osoba může využít zvýhodněnou specializovanou dopravu v rozsahu maximálně šest jízd měsíčně (jedna jízda = jeden směr).

Platba probíhá na základě zakoupení permanentky u řidiče.

Přepravu je nutné objednat nejlépe 48 hodin předem na dispečinku Senior dopravy ČČK Karviná, tel: 607 752 550 a to v pracovních dnech v době od 7:00 do 15:00 hod.
V termínu od od 05.07.2021 – 09.07.2021 a od 20.12.2021 – 31.12.2021.
nebude senior doprava realizována z důvodu celozávodní dovolené.

Bližší informace zde

SENIOR POINT

Senior Pointy jsou kontaktní místa, přátelská seniorům. Senior Pointy lidem nabízí volnočasové aktivity, ale také právní a sociální poradenství. Služby jsou seniorům poskytovány zdarma. Senior Point sídlí v Českém Těšíně v budově Centra sociálních služeb na adrese Sokolovská 1997, Český Těšín. Zájemci mohou Senior Point v Českém Těšíně navštěvovat v pondělky a čtvrtky, od 9.00 do 13.00 hod.

Co v Senior Pointech najdete:

                            • vyškolenou a ochotnou obsluhu, která Vám pomůže najít potřebné údaje
                            • sociálně-právní poradnu na objednání
                            • informace z oblasti bezpečnosti, prevence a sociální oblasti
                            • klidné a přátelské prostředí a prostor k popovídání si
                            • možnost registrace do slevové sítě Senior Pas
                            • posezení s drobným občerstvením
                            • přístup k počítači s internetem
                            • nabídku volnočasových aktivit

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkazu:

Senior Point Český Těšín

TAXÍK MAXÍK

Služba je provozována Charitou Český Těšín. Charitní Taxík Maxík je určen výhradně pro osoby s trvalým bydlištěm na území města Český Těšín a Chotěbuz starší 65 let nebo pro osoby imobilní, držitele průkazu ZTP a ZTP/P (bez ohledu na věk), které nevyužívají pobytové sociální služby. Osoba splňující tyto podmínky má nárok na přepravu jedné osoby navíc zdarma, pokud je tato osoba nezbytná jako doprovod. Přepravní služba je realizována v souladu s objednávkami klientů každý pracovní den, pondělí až pátek 7.00 – 15.00 hod.

Přepravní služby:

                           • přepravné v rámci Českého Těšína a obce Chotěbuz: 30,- Kč za jízdu a osobu
                           • přepravné mimo území Českého Těšína – přepravné k poskytovatelům zdravotních služeb (Karviná, Havířov, Třince): 10,- Kč/km
                           • přistavení vozidla (mimo Český Těšín a Chotěbuz): 20,- Kč
                           • cena čekání do 1 hod: 40,- Kč
                           • cena čekání nad 1 hod: 40,- Kč + 25,- Kč za každých započatých 15 min

S klienty je uzavírána písemná smlouva na dobu neurčitou. Klienti si službu objednávají telefonicky, minimálně s 24 hod. předstihem, v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod. Měsíčně je pak prováděno vyúčtování služby. Pracovník vede u klienta měsíční výkaz jízd, který se měsíčně odevzdává jako podklad pro vyúčtování.

Dispečink přepravní služby Charitní Taxík Maxík – tel.: 605 912 918

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkazu:

Charitní Taxík Maxík

PŘÍSPĚVEK NA STRAVOVÁNÍ OBČANŮ MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Zásady poskytování příspěvku na stravování občanů města Český Těšín byly schváleny usnesením rady města Český Těšín č.3355/56./RM ze dne 18.05.2018, s účinností dnem 18.05.2018. Zásady navazují na usnesení rady města Český Těšín č. 971/11.RM ze dne 12.12.2007, kterým bylo schváleno zvýšení příspěvku na stravování seniorů na výši Kč 10,- Kč na každý oběd s účinností od 01.01.2008.

Cílovou skupinou jsou občané města Český Těšín, kteří mají trvalý pobyt na území města Český Těšín, nevyužívají pobytové sociální služby a jsou zároveň:

                          • poživatelé starobního důchodu nebo
                          • poživatelé invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkazu:
Zásady poskytování příspěvku na stravování občanů města Český Těšín
Občané města mají možnost stravovat se či odebírat oběd v těchto organizacích:
Seznam organizací 2021

OZDRAVNÉ POBYTY PRO SENIORY MĚSTA ČESKÝ TĚŠÍN

Město Český Těšín pořádá pravidelně každý rok pro seniory města ozdravné pobyty v Luhačovicích. Letos se bude konat již 18. ročník akce „Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2021″.

Bližší informace naleznete v níže uvedeném odkazu:

Ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín – Luhačovice 2021

Příjem přihlášek probíhá od 01.07.2021 do 30.07.2021 včetně na Městském úřadě, odboru sociálním, ul. Štefánikova 25, Český Těšín v 1. poschodí budovy.

Přihláška – ozdravné pobyty pro seniory města Český Těšín Luhačovice 2021

autor: Huczalová Petra Bc. DiS.