Úřední hodiny

Základní úřední hodiny:

PONDĚLÍ: 8. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 17. 30
ÚTERÝ: 8.00 – 11.30*
STŘEDA: 8. 00 – 11. 30 a 12. 30 – 16. 30
ČTVRTEK 8.00 – 11.30*

* – pouze pro objednané klienty
Na dopravní agendy registr řidičů a vozidel a agendy občanských průkazů a cestovních dokladů se občané mohou objednat přes online rezervaci na webových stránkách města.

Rezervace budou umožněny na pondělí, úterý, středu a čtvrtek ve výše uvedených úředních hodinách. Klienti bez předchozí rezervace budou mít omezenou možnost vyřídit své záležitosti. Přednost budou mít vždy objednaní klienti. Prosíme, abyste zvážili nutnost návštěvy úřadu k provedení jednotlivých úkonů (je upřednostňován písemný, elektronický či telefonický kontakt).

Termíny si rezervujte ZDE.

PODATELNA: pracoviště náměstí ČSA 1/1

PONDĚLÍ 8. 00 – 17. 30
ÚTERÝ: 8. 00 – 15. 00
STŘEDA: 8. 00 – 16. 30
ČTVRTEK: 8. 00 – 15. 00
PÁTEK: 8. 00 – 14. 30

Doporučujeme kontaktovat zaměstnance městského úřadu přednostně elektronicky (epodatelna@tesin.cz) nebo přímou telefonickou linkou, případně přes telefonní ústřednu 553 035 111.

Prosíme všechny občany, aby při návštěvě úřadu dodržovali hygienická opatření.

POKLADNA:

S účinnosti od 1.8.2011 je zrušen příjem plateb v hotovosti na pokladně Městského úřadu Český Těšín.

Veškeré platby jsou vybírány přímo u jednotlivých referentů dle níže rozepsaného popisu.

popis platby kdo a kde se poplatek vybírá
jméno referenta kancelář č.
poplatky za zábor veřejného prostranství Bc. Jarmila Smelíková 304
platby za nájemné – stánky
platby nájemného Iveta Humeličová 307
platby nájemného – reklamy Bc. Martina Beierová 305
platby za odpady – právnické osoby Lenka Kročková 306
platby za prodej palivového dříví z městské zeleně Lada Večeřová 306
poplatky ze psů Ingrid Rypienová 105

pracoviště Štefánikova 18/25

placení pokut udělených odborem právním
placení nezaplacených pokut udělených městskou policií
správní poplatky – stavební úřad Eliška Dudová 406
poplatky za přidělení tabulky s číslem popisným na objekt
správní poplatky – vodoprávní úřad
správní poplatky za rybářské lístky mgr inż Magda Víšek Waleczek 406b
poplatky za útulek pro psy
správní poplatky za lovecké lístky Ing. Petr Nestrašil 407
platby za prodej palivového dříví z lesního porostu
vymáhané pohledávky Jana Gibiecová 4
autor: Správce