Úřední hodiny od 12.10.2020

Základní úřední hodiny:

PONDĚLÍ: 8. 00 – 10. 00 a 13. 00 – 16. 00
STŘEDA: 8. 00 – 10. 00 a 13. 00 – 16. 00

Jednání s klienty, která byla do 9.10.2020 objednaná či nařízena se NERUŠÍ, tedy proběhnou v objednaném či nařízeném termínu.

Úřední hodiny na správních a dopravně správních agendách:

• U dopravních agend je spuštěn online rezervační systém na objednávání v omezených úředních hodinách, který je dostupný na adrese  https://www.tesin.cz//online-rezervace/

PONDĚLÍ: 8. 00 – 10. 00 a 13. 00 – 16. 00
STŘEDA: 8. 00 – 10. 00 a 13. 00 – 16. 00

PODATELNA: pracoviště náměstí ČSA 1/1

PONDĚLÍ 8. 00 – 17. 30
ÚTERÝ: 8. 00 – 15. 00
STŘEDA: 8. 00 – 16. 30
ČTVRTEK: 8. 00 – 15. 00
PÁTEK: 8. 00 – 14. 30

Příjem žádostí přes speciálně upravené okno kanceláře.

Prosíme všechny občany, aby při návštěvě úřadu dodržovali hygienická opatření.

POKLADNA:
S účinnosti od 1.8.2011 je zrušen příjem plateb v hotovosti na pokladně Městského úřadu Český Těšín.
Veškeré platby jsou vybírány přímo u jednotlivých referentů dle níže rozepsaného popisu.

popis platby kdo a kde se poplatek vybírá
jméno referenta kancelář č.
poplatky za zábor veřejného prostranství Bc. Jarmila Smelíková 304
platby za nájemné – stánky
platby nájemného Iveta Humeličová 307
platby nájemného – reklamy Bc. Martina Beierová 305
platby za odpady – právnické osoby Lenka Kročková 306
platby za prodej palivového dříví z městské zeleně Lada Večeřová 306
poplatky ze psů Ingrid Rypienová 105

pracoviště Štefánikova 18/25

placení pokut udělených odborem právním
placení nezaplacených pokut udělených městskou policií
správní poplatky – stavební úřad Eliška Dudová 406
poplatky za přidělení tabulky s číslem popisným na objekt
správní poplatky – vodoprávní úřad
správní poplatky za rybářské lístky mgr inż Magda Víšek Waleczek 406b
poplatky za útulek pro psy
správní poplatky za lovecké lístky Ing. Petr Nestrašil 407
platby za prodej palivového dříví z lesního porostu
vymáhané pohledávky Jana Gibiecová 4
autor: Správce