Registr zpracovávaných osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů zpracovávaných na základě zmocnění ve zvláštních zákonech, vztahujících se k působnosti MěÚ (§ 18 odst. 1 písm. b) zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů:

Registr zpracování osobních údajů.xls

autor: Správce