Seznam předsedů a členů Komisí Rady města Český Těšín

pro volební období 2018 – 2022

účinný od 8. 4. 2021

Rada města Český Těšín zřizuje podle § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,

ve znění pozdějších předpisů, komise jako své iniciativní a poradní orgány.

KOMISE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

 předseda:

RNDr. Miroslav Turjap

členové:

Mgr. Gabriela Tramplerová

Miroslav Kudláček

Ing. Pavla Dudysová

Petr Lose

Jaroslav Kabot

Ing. Tomáš Peřina

Ing. Ireneusz Pieniążek

KOMISE VÝCHOVY A VZDĚLÁNÍ

 předseda:

Mgr. Taťána Čiaková

 členové:

Mgr. Radek Duda

Mgr. Danuta Siderková

Ing. Věra Maroszová

Mgr. Jan Czudek

Mgr. Miloslav Vavrys

PhDr. Alena Hasáková

PaedDr. Milan Pecka

KOMISE KULTURY A SPOLEČENSKÉHO ŽIVOTA

 předseda:

Ing. Pavla Dudysová

 členové:

Mgr. Tomasz Pustówka

Jakub Gajdica

Tomáš Výtisk

Petr Lose

Mgr. Petra Slováček Rypienová

Libuše Rusnoková

Vladislav Chasák

PhDr. Alena Hasáková

Ing. Iris Heclová

Lukáš Chlebik

 

KOMISE TĚLOVÝCHOVY A SPORTU

 předseda:

Karel Kula

 členové:

Ing. Kazimierz Gaura

Jakub Urbanczyk

Jan Czudek

Bc. Vladimír Kroček

Mgr. Miloslav Vavrys

Mgr. Richard Moldrzyk

Mgr. Eva Juricová, jako ředitelka Střediska volného času Amos, Český Těšín, přísp. organizace

Ing. Tomáš Fukala, předseda TJ Slavoj Český Těšín

Tomáš Wardas, předseda HC Vlci Český Těšín, z.s.

 KOMISE ZDRAVOTNICTVÍ A ZDRAVÍ

 předseda:

MUDr. Ladislav Langner

 členové:

Mgr. Jarmila Ďurčeková

Mgr. Petr Rudzki

Emil Morávek

PharmDr. Irena Vacková

PaedDr. Milan Pecka

Bc. Andrea Branná

 KOMISE TISKOVÁ A LETOPISECKÁ

 předseda:

Milan Čierny

 členové:

Mgr. Danuta Siderková

Ing. Lubomír Matěj

Mgr. Boleslav Slováček

Emil Morávek

Roman Žyla

PaedDr. Milan Pecka

Ing. Pavla Dudysová

KOMISE BEZPEČNOSTI, PREVENCE KRIMINALITY, BESIP

 předseda:

Mgr. Richard Moldrzyk

členové:

Karel Kula

Bc. Roman Nieslanik

Marian Pindej

Petr Novák

Matěj Kachlík

Mgr. Jana Jurčagová

Bc. Lubomír Lukšík

Bc. Petr Glaic, jako strážník a prevence kriminality Městské policie Český Těšín

 KOMISE SOCIÁLNÍ

 předseda:

Mgr. Jan Czudek

 členové:

Mgr. Monika Kovářová, Dis.

Ing. Tomáš Činčala

Ing. Kateřina Pindejová

Martin Považan, Dis.

Ing. Adolf Kisza

Bc. Andrea Branná

 KOMISE PRO PŘÍMĚSTSKÉ ČÁSTI

 předseda:

Miroslav Kudláček

 členové:

Ing. Kazimierz Gaura

Miroslav Glajcar

Boleslav Faja

Matěj Kachlík

Karel Prymus

Mgr. Stanislav Folwarczny

Marek Řezníček, Dis.

 KOMISE PRO ÚZEMNÍ ROZVOJ A MAJETKOVÁ

 předseda:

Ing. Kazimierz Gaura

 členové:

Mgr. Tomasz Pustówka

Roman Oborný

Ing. Vladimír Deutscher

MUDr. Ladislav Langner

Tomáš Macura

Lukáš Chlebik

autor: Mynarzová Kateřina