Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Programu Iniciativy Interreg IIIA Česká republika – Polsko.

TĚŠ SE TĚŠÍNEM – ZAHRADA DVOU BŘEHŮ

Společný česko-polský projekt Těš se Těšínem – Zahrada dvou břehů je unikátním a dlouhodobým projektem, jehož nositeli jsou města Český Těšín a Cieszyn.

Projekt Zahrada dvou břehů je modulovým projektem, jenž má českou a polskou část. Spojovacím modulem obou částí jsou stávající hraniční přechody (mosty) a plánované tři lávky přes řeku Olši, které budou sloužit pěším a cyklistům.

Realizaci projektu koordinuje Regionální sdružení pro česko-polskou spolupráci Těšínského Slezska spolu s nositeli projektu městy Český Těšín a Cieszyn.

Naším cílem a přáním je, aby konečné výstupy celého projektu, což je urbanistická studie, nezůstaly jen na papíře, ale aby se území zahrnuté do „Zahrady dvou břehů“ rozvíjelo a stalo se novým reprezentačním symbolem města a místem skutečného odpočinku, sportu a relaxace nejen pro občany města, ale i pro turisty. Chceme aby se naše město stalo prosperujícím, které nebude chápáno jako periférie České a Polské republiky, ale jako kulturní a společenské centrum česko-polského regionu Těšínského Slezska.

Další informace o projektu naleznete zde.

Klimánek Rostislav Ing.
18. 05. 2009

Přiložené soubory:

Vše o projektu
Fotogalerie z pracovních cest
Marketingový průzkum
Mezinárodní konference – prezentace (80 MB)
Prezentace – marketing, strategie
Prezentace – řešení území
Prezentace – spolupráce s Regio Pamina
Prostorová vizualizace ve formátu 3D
Umístění mostních lávek

autor: Bašanda Petr Mgr.