Základní listina KPSS ve městě Český Těšín

Základní listina komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) ve městě Český Těšín slouží k vymezení principů, hodnot a pravidel, kterými se proces komunitního plánování sociálních služeb řídí. Obsahuje cíle a popis organizační struktury KPSS. Dále pak upravuje proces schvalování a připomínkování základní listiny. Základní listina je veřejný dokument, ke kterému se závazně hlásí všichni účastníci KPSS.

Jednací řád řídící skupiny KPSS a Jednací řád pracovní skupiny KPSS jsou přílohami Základní listiny. Jednací řády upravují přípravu, svolávání a průběh jednání skupin, také způsob jejího usnášení a hlasování, stejně jako i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání skupin komunitního plánování sociálních služeb v Českém Těšíně.

Základní listina Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Těšín 2017

Jednací řád pracovních skupin Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Těšín 2017

Jednací řád řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb ve městě Český Těšín 2017

autor: Rodáková Jana Mgr.