Profil zadavatele

Od 16. 3. 2016 město Český Těšín uveřejňuje veškeré informace o veřejných zakázkách v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na profilu zadavatele: https://zakazky.tesin.cz

Věstník veřejných zakázek: https://www.vestnikverejnychzakazek.cz

Zabezpečení

Profil zadavatele na adrese https://zakazky.tesin.cz používá k ochraně přenášených dat šifrování. K tomuto účelu využívá serverový certifikát vydaný certifikační autoritou Postsignum.
Jestliže tato vydávající certifikační autorita nemá v internetovém prohlížeči přednastaven svůj certifikát, pak při první návštěvě takovéto šifrované stránky internetový prohlížeč ohlásí její nedůvěryhodnost, resp. nedůvěryhodnost serverového certifikátu vydaného neznámou autoritou.

V takovém případě doporučujeme do prohlížeče naimportovat tzv. kořenový certifikát (veřejný klíč) této certifikační autority. Méně vhodnou alternativou je udělení bezpečnostní výjimky.

Kořenové certifikáty certifikační autority Postsignum naleznete na stránce http://www.postsignum.cz/certifikaty_autorit.html . Je tam i odkaz na „Návody k instalaci certifikátů autorit v nejběžnějších aplikacích“ http://www.postsignum.cz/prirucky_a_navody.html .

autor: Správce