Vyhodnocení činnosti Skupiny prevence za rok 2019

Vězni pomáhají ve škole

Dne 15.8.2019 Městská policie Český Těšín ve spolupráci s Věznici v Karviné zajistila vězně , kteří při rekonstrukci ZŠ na ul. Ostravské pomáhali malovat třídy pro děti. Tímto spolupráce nekončila. Vězni v rámci své činnosti ještě vyrobili hračky, které dostávali děti při pasování na prvňáčky.

Značení jízdních kol v letošním roce

Krádeže jízdních kol jsou v Českém Těšíně dlouhodobým problémem, proto se Město Český Těšín rozhodlo i letos se zaměřit na prevenci krádeží jízdních kol a pořídilo materiál pro jejich forenzní značení syntetickou DNA, díky kterému označilo v letošním roce dalších 50 jízdních kol.

Samotné značení proběhlo ve dnech 22. – 23.6.2019 v nových prostorech Městské policie Český Těšín na ul. Sokolovská č.2116. Forenzní značení je stále více uplatňovaná metoda pro preventivní ochranu movitého majetku, zejména jízdních kol, ale samotné značení a evidence kola není absolutní ochranou před krádeží. Majitel musí i nadále dbát o jeho řádné zajištění, protože PREVENCE SE MUSÍ VYPLATIT.

Na kole jen s přilbou v Českém Těšíně

I v letošním roce se cyklisté v Českém Těšíně mohli setkat s preventivní kampaní „Na kole jen s přilbou“. V pátek 7.6.2019 členové Týmu silniční bezpečnosti ve spolupráci s Městskou policii Český Těšín předávali užitečné rady ohledně bezpečné jízdy na kole nebo ohledně správného používání cyklistických přileb. Smyslem projektu nebyl postih cyklistů, městští strážníci tentokrát místo pokut v rámci této akce rozdávají doporučení a rady, jak se bezpečně pohybovat v silničním provozu a tím snížit nehodovost a následky dopravních nehod cyklistů. Všichni cyklisté bez rozdílu obdrželi také doprovodné letáčky k projektu, ze kterých se dozvěděli jak o svoji přilbu správně pečovat, jaká je povinná výbava jízdního kola a jaké mohou být následky pádu z jízdního kola v případě absence cyklistické přilby.

Městská policie Český Těšín pomáhá kolegům v České Lípě

Díky forenznímu značení jízdních kol, které Český Těšín a Karviná dokázali dostat i přes hranice do Polska a zásadním způsobem jej zpropagovali, oslovila starostka České Lípy vedení našeho města a Karviné s prosbou o proškolení strážníků Městské policie Česká Lípa ve značení jízdních kol. Během školení které proběhlo počátkem června, se strážnici České Lípy naučili označovat jízdní kola a dozvěděli se o samotném projektu, který podporuje Ministerstvo vnitra, došlo zároveň k navázání vzájemných vztahů, které můžou do budoucna sloužit např. k vzájemnému předávání informací nebo řešení různých problémů.

Strážnici v mateřských školách

Strážníci Městské policie Český Těšín pokračovali v besedách zaměřených na děti z mateřských škol. Ve dnech 27.5 a 30.5. navštívili MŠ na ul. Čáslavská a MŠ na ul. Hornická. Strážníci děti seznámili se základními pravidly bezpečného chování doma a na ulici. Strážníci následně pak dětem představili základní vybavení, které používají při každodenní činnosti. Nakonec si děti na vlastní kůži vyzkoušely, jaké je to mít na rukách pouta, držet policejní obušek nebo mluvit do vysílačky.

Den s IZS

Široká veřejnost mohla v sobotu 4. května navštívit Den s IZS (Integrovaný záchranný systém) v Českém Těšíně, kde bylo možné zhlédnout ukázky jednotlivých složek nebo techniku, se kterou složky pracují. Celá akce proběhla od 12 do 15 hodin a Městská policie Český Těšín zde měla stánek, kde si zájemci mohli prohlédnout výstroj a techniku používanou strážníky.

Akce JEHLA

Ve dne 16.4.2019 byla od 08:00 hod. – 12:00 hod. realizována Městskou policií Český Těšín preventivní akce JEHLA. Jednalo se o 5. ročník celostátní akce zaměřené na sběr nebezpečného infekčního odpadu po narkomanech. Do akce bylo zapojena Městská policie společně s pracovníky Odboru sociálního. Během celé preventivní akce bylo nalezeno celkem 10ks použitých aplikačních pomůcek po narkomanech.

Beseda se žáky 8.tříd

Dne 20. března 2019 proběhla v Českém Těšíně na základní škole na ul. Pod Zvonek beseda se žáky 8. tříd na téma „Šikana a kyberšikana“. Besedu realizovala Městská policie Český Těšín a cílem bylo vysvětlit dětem co to vlastně kyberšikana a šikana je, kde se s ní můžeme setkat a jjak se proti ní můžeme bránit.


Dobré ráno s Městskou policií Český Těšín

Dne 18. ledna 2019 pořádala v kavárně Avion Městská policie Český Těšín tradiční setkání s občany. Jako každoročně se tohoto setkání zúčastnilo vedení města a zástupci odboru sociálního, odboru místního hospodářství a odboru živnostenského a dopravy. Na úvod prezentoval preventista Petr Glaic činnost městské policie za uplynulý rok v porovnání s předchozími léty. Následovala volná debata na různá témata, ale asi nejvíce se diskuze vedla kolem zimní údržby a o nově pořízených vozidel MHD. Účastníci besedy dostali zdarma pohoštění a po ukončení tohoto setkání obdrželi kalendář na rok 2019 plný rad, návodů a informací z oblastí rizik a nebezpečí.

autor: Chnúriková Gabriela