Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie Český Těšín používá stejně jako mnoho dalších městských policií Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Provoz MKDS je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. MKDS monitoruje pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Městský kamerový dohlížecí systém v Českém Těšíně byl zřízen k průběžnému monitorování bezpečnostní situace na území města Český Těšín. Je však také důležitým nástrojem prevence a rovněž napomáhá při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku. Pracoviště MKDS se nachází na služebně MP. Systém má v současné době 18 venkovních a 6 vnitřních kamer.

MKDS-umístění kamerových bodů

Úsekové měření

Specifickým využíváním kamerového systému je úsekové radarové měření rychlosti, které je ve městě Český Těšín využíváno od února letošního roku (2021). V současné době máme v provozu jeden úsek měření rychlosti.

Aktivní měřený úsek motoristé poznají podle příčné bílé čáry na vozovce a kamer na sloupu veřejného osvětlení.

Úsekové měření funguje na principu měření doby, za kterou vozidlo přesně vymezený úsek projede. Na začátku a na konci úseku radar každé vozidlo vyfotí. Systém průběžně vyhodnocuje, které vozidlo projelo úsekem rychleji, než je povoleno. Vyhodnocený záznam složený z několika fotografií, data, času, doby průjezdu a vypočtené rychlosti uloží a odešle ke zpracování. Odesílání dat je automatické, zařízení nepotřebuje žádnou obsluhu. Zjištěné přestupky předává Městská policie Český Těšín Odboru živnostenskému a dopravy.

I. úsek – od 1.2.2021 bylo zprovozněno úsekové měření na ul. Frýdecká v obou směrech v úseku od autobusové zastávky „Český Těšín, stadion“ po křižovatku s ulicí Tyršovou.

Zveřejněno: 1.2.2021

 

autor: Chnúriková Gabriela