Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie Český Těšín používá stejně jako mnoho dalších městských policií Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS). Provoz MKDS je v souladu se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. MKDS monitoruje pouze veřejné prostranství. Tím se rozumí podle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky, a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. Městský kamerový dohlížecí systém v Českém Těšíně byl zřízen k průběžnému monitorování bezpečnostní situace na území města Český Těšín. Je však také důležitým nástrojem prevence a rovněž napomáhá při dohledu na místní záležitosti veřejného pořádku. Pracoviště MKDS se nachází na služebně MP. Systém má v současné době 15 venkovních a 6 vnitřních kamer.

Městský kamerový dohlížecí systém – umístění kamerových bodů

 

autor: Chnúriková Gabriela