Kontrola v restauračních zařízeních, 26.10.2018

Dne 26.10.2018 provedla Městská policie společně s pracovnici OSPODu, kontrolu v restauračních zařízeních na území města zaměřenou na podávání alkoholických nápojů nezletilým osobám. Při této kontrole je pozitivní, že nebyl zaznamenán ani jeden tento případ. Když však hlídka projížděla kolem autobusové zastávky Č.Těšín, Pod Zvonek, požární zbrojnice, tak zaznamenala osobu, která popíjela přímo v zastávce pivo. Při podávání vysvětlení bylo dále zjištěno, že se jedná o mladistvou osobu, které pivo koupil údajně nějaký „kamarád“. U osoby byla provedena dechová zkouška s hodnotou 0,636 ‰. Následně byla převezena a předána rodičům. OSPOD si věc převzal k dořešení a přestupek porušení OZV byl postoupen na Městský úřad v Českém Těšíně..

Schovával se za popelnici, 30.5.2018

Dne 30.5.2018 v čase 00:51 hodin byla vedoucím směny MP Český Těšín přijatá žádost OO PČR Český Těšín o asistenci u možného vloupání do objektu na ul. Ostravská. Na místě se již nacházela hlídla OO PČR, která sdělila hlídce MP Český Těšín popis podezřelé osoby. Hlídka při příjezdu na místo zaregistrovala osobu jdoucí po chodníku od místa činu, která odpovídala popisu a proto se za osobou vydala. Osoba se již v tuto dobu pokusila ukrýt za popelnicí u domu Ostravská 59. Na tomto místě byla i hlídkou MP Český Těšín zadržená a předána OO PČR. Jednalo se o 53 letého muže z Havířova.

Drogy za volantem, 13.4.2018

V pátek 13.4. prováděla hlídka MP Český Těšín kontrolu na dodržování předepsané rychlosti v obci na ul. Slovenské poblíž základní školy. Při této kontrolní činnosti byla u jednoho řidiče zjištěna skutečnost, že řídil pod vlivem drog. Na místo byla následně přivolána hlídka PČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Zloděj v supermarketu, 24.3.2018

Dnes tj. 24.3.2018 krátce po osmé hodině ranní bylo na Městskou policii v Českém Těšíně přijato tel. oznámení, že v SM Lidl mají neplatícího zákazníka.

Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že se jedná o muže ročník 1985, který odcizil zboží v hodnotě 129 Kč. Jelikož bylo nutné muže předvést na Policii ČR, byl dotázán zda má u sebe nějakou zbraň nebo nebezpečný předmět. Na to muž odpověděl. že nic nemá. Když ale hlídka opětovně sdělila muži, že ho bude prohledávat, tak se přiznal, že v náprsní kapse má dvě injekční stříkačky s jehlou.

Celá událost byla následně postoupená k dořešení na MÚ v Českém Těšíně.

Pokousání psem, 1.10.2016

Dne 01.10.2016 v odpoledních hodinách vyjížděla hlídka MP na tel. oznámení na Nábřeží Míru, kde došlo k pokousání psa a jeho majitele cizím psem. Na místě samém se hlídce MP podařilo zjistit, že zraněný muž, který venčil svého čtyřnohého miláčka, byl napaden cizím psem. Ten se vytrhnul majitelce a prvotně napadl jeho psa a následně, když se muž snažil svého pejska ochránit, tak také jeho. Dvě ženy, které psa venčily, ihned po incidentu z místa utekly. Hlídka ale nelenila a po nezbytných úkonech začala pátrat po neznámé dvojici, kterou zanedlouho zaregistrovala na ul. Polní. Hlídce se podařilo zjistit, že pes byl řádně očkován, označen a po poučení byl sepsán podrobný úřední záznam. Celá záležitost byla předána k dalšímu řešení na MěÚ v Českém Těšíně.

Hlídka MP zasahovala u kolapsu ve Svibici, 31.8.2016

Dne 31.8.2016 v čase 15:45 hod. přijal dispečink Městské policie Český Těšín žádost OO PČR o prověření kolapsu v trafice ve Svibici. Na místo rovněž vyjela i RZS a HZS. Hlídka po příjezdu zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Na zemi našla ležícího muže. Jelikož se k muži nešlo dostat, protože byl stánek zavřený, strážník se protáhl výdejním okýnkem a provozovnu otevřel. Než se však hlídka k postiženému dostala, museli strážníci uklidit „nepořádek“ a vypnout elektřinu, jelikož muž zřejmě při pádu sebou strhl zboží a na zemi byla rozlitá voda. Hrozilo tak nebezpečí poranění elektrickým proudem. Na místě přítomná posádka sanitky poskytla muži první pomoc a za asistence hlídky MP jej transportovala do sanitky. Hlídka MP setrvala do příchodu družky na místě, která si převzala a zabezpečila provozovnu

Zajímavosti z prázdnin

Kromě těchto události, hlídky MP mnohokrát vyjížděly na krádeže do supermarketů, odchytávala pejsky, ale i ovce a koně, opakovaně řešily veřejné pohoršení, rušení nočního klidu i jiné přestupky, asistovaly při dopravních nehodách ….

23.8.2015 v dopoledních hodinách bylo přijato anonymní oznámení na osoby, že v okolí Malcovny se nachází skupinka osob, kteří pálí kabely. Na místo vyjela hlídka, která zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Hlídka MP z místa osoby vykázala, žádná škoda nebyla způsobená.

V tentýž den bylo telefonicky oznámeno, že za místním kasinem byla nalezená injekční stříkačka. Na místo se dostavila hlídka MP, která injekční stříkačku převzala a převzala do místní lékárny k likvidaci.

Dne 22.8.2015 provedla hlídka MP asistenci při záchraně kočky, která uvízla v okně. Zatoulanou kočku se podařilo vyprostit.

Dne 21.8.2015 v dopoledních hodinách byla přijatá žádost o součinnost na ul. Průmyslové, kde v areálu místní firmy byla při návozu hlušiny odkrytá bomba (vojenská munice). Hlídka na místě poskytla součinnost při zajištění místa před neoprávněných vstupem osob do doby příjezdu pyrotechnika. Ten na místě zjistil, že se na místě nacházel ruský tříštivý dělostřelecký granát s účinky až 400 m.

Dne 8.8.2015 bylo přijato oznámení pracovnice supermarketu, že zde mají dvě malé děti, které se ztratili rodičům. Na místo vyslána hlídka, která na místě zjistila, že se jedná o dvě malé nezletilé děti, které šli na nákup s otcem. Otec šel s nákupem domů s tím, že děti půjdou za nim. Děti však čekali na otce v obchodě, zatímco otec na ně čekal doma. Vše dopadlo dobře, děti byly předány otci.

Dne 29.7.2015 při pravidelných kontrolách hlídka MP zaregistrovala na chodníku na ul. Slezská osobu, která si ustlala přímo na chodníku. Osoba pod vlivem alkoholu, neschopná samostatné chůze, svým chováním ohrožovala sebe i okolí. Byla provedená dechová zkouška na alkohol s výsledkem 3,28 promile. Osoba byla převezená na PASZ Karviná.

Dne 21.7.2015 bylo přijato oznámení na ještěrku nacházející se na sídlišti ONV. Hlídka vyjela na místo a ještěrku odchytila. Jednalo se o druh Agamy vousaté, která byla předána do terária v DDM. K zatoulané ještěrce se v tentýž den přihlásila majitelka, která si ještěrku převzala.

V tentýž den bylo přijato oznámení na koupající se děti v kašně na náměstí. Hlídka děti po příjezdu vykázala z prostoru kašny.

Dne 10.7.2015 byla přijatá žádost číšnice místní restaurace o příjezd hlídky na místo, kde se nacházel zákazník, který odmítal zaplatit útratu ve výši 322 Kč. Před příjezdem hlídky MP si toto však rozmyslel a útratu raději zaplatil.

Dne 9.7.2015 bylo přijato anonymní telefonní oznámení, že v Masarykových Sadech leží opilý muž. Na místě byla zjištěná osoba polské národnosti, která byla vykázaná z místa a doprovozena na hranice PL.

Dne 1.7.2015 vyjížděla hlídka k nálezu nelétavého mláděte Rorýse, kterého hlídka následně převezla do Stanice mladých přírodovědců v Karviné.

Rušno bylo i v červnu…

Dne 15.6.2015 vyjížděla hlídka MP na zlodějíčka do SM Tesco, který se pokusil z prodejny zcizit zboží v celkové výši 2004,- Kč. Dotyčná lustrována hlídkou a následně předána k dořešení na MěÚ v Českém Těšíně.

Dne 15.6.2015 v nočních hodinách bylo přijato na Ministerstvu práce a sociálních věcí, že v jejich budovách jsou umístěny bomby. Hlídka MP společně s PČR provedli kontrolu budovy na ul. Štefánikové, ale žádné nástražné zařízení nebylo nalezeno.

Dne 16.6.2015 byla na služebnu MP přijata stížnost na osoby na ul. Tyršové, které se přehrabují v popelnicích a polehávají na zemi. Dozorčím vyslána hlídka, která na místě zjistila, že se jedná o bezdomovce. Přistižená osoba následně za dozoru hlídky místo uklidila a následně byla vykázána.

Dne 16.6.2015 vyjížděla hlídka MP na podnapilou osobu, která si ustlala ve vnitrobloku na ul. Polní. Na místě zjištěn místní bezdomovec, který nadýchal 3,227 promile. Osoba následně převezena na protialkoholní záchytnou stanici v Karviné, kde si pobude do vystřízlivjení.

Dne 18.6.2015 zakročovala hlídka MP na ul.Ostravské, kde docházelo k rušení nočního klidu. Na místě hlídkou zjištěn přestupce, který ani po opakovaných výzvách neupustil od protiprávního jednání. Proti této osobě byly použity donucovací prostředky a následná dechová zkouška vykázala hodnotu 3,2 promile. Hlídkou následně k vystřízlivění převezen na protialkoholní stanici do Karviné.

Dne 20.6.2015 zaregistrovala hlídka MP na kašně na náměstí spící osobu. U této osoby, která byla v silně podnapilém stavu, neschopná samostatné chůze, byla provedená dechová zkouška s vykázanou hodnotou 2,761 promile. Dotyčný následně putoval k vystřízlivjení na záchytnou stanici do Karviné.

„Rušný začátek května“, 1.-10.5.2015

Dne 1.5.2015 vyjížděla hlídka MP na oznámení, že v blízkosti nadchodu ČD leží na zemi nějaká osoba. Zjištěno, že se jedná o občana Českého Těšína, který zjevně neodhadl kolik toho zvládne vypít. Z důvodu, že nebyl schopen samostatné chůze a že svým jednáním ohrožoval své zdraví, byl hlídkou převezen k ošetření do nemocnice a následně na PAZS k vystřízlivění.

Dne 2.5.2015 vyjížděla hlídka MP na základě oznámení, že na ul. Tovární je za plechovou garáži již druhý den uvázaný pes. Hlídce se podařilo ubohé zvíře odvázat a pejsek byl umístěn dočasně v kotci na služebně MP a poté odvezen do útulku.

Dne 4.5.2015 vyjížděla hlídka MP do SM Kaufland, kde byl ostrahou zajištěn lapka, který odcizil z prodejny cyklistické rukavice. Hlídkou byla daná osoba lustrována a následně jí byla uložená bloková pokuta.

Dne 8.5.2015 bylo v odpoledních hodinách přijato na služebnu MP oznámení, že neznámý muž oblečen jen do pyžama vlezl na balkon v domě na ul. Ostravské. Z důvodu silné pomatenosti a pocitu , že ho chce někdo zastřelit, jej oznamovatelka zajišťovala, aby si neublížil. Urgentně vyslána hlídka MP, která daného muže zajistila. Na místo také přivolána PČR a zdravotní služba, která si tohoto muže převzala a převezla k ošetření na psychiatrické oddělení.

Dne 10.5.2015 došlo k pokousání pí. A.B. a jejího psa a to dalšími dvěmi psy, kteří se podhrabali pod plotem a zaútočili na pozemku poškozené. Z důvodu rozsahu poranění si celou záležitost převzali dořešení kolegové z OO PČR Č.Těšín.

Další řidič pod vlivem alkoholu, 14.3.2015

Dne 14.3.2015 ve večerních hodinách zaregistrovala hlídka MP při své kontrolní činnosti na ul. Karvinské osobní vozidlo, které jelo v protisměru a po chvíli zastavilo u krajnice. Hlídce MP se počínání řidiče jevilo nebezpečné a rozhodla se řidiče tohoto vozidla zkontrolovat. Jelikož při předkládání potřebných dokladů jevil řidič známky podnapilosti, byl dotázán, zda-li požil před jízdou nebo během jízdy alkohol. Řidič uvedl, že měl jedno pivo, ale nic víc. Následná dechová zkouška ale ukázala, že množství vypitého alkoholu bylo určitě větší – alkoholtester vykázal hodnotu 2,348 promile alkoholu. Pro podezření ze spáchání trestného činu byla na místo přivolána Policie ČR, která si celou záležitost převzala k dořešení.

Ustlal si pod rampou, 21.2.2015

Dne 21.2.2015 bylo na služebnu MP přijato oznámení na bezdomovce, který již delší dobu přespává pod jednou z místních ramp. Na místo byla vyslána hlídka, která tuto osobu na uvedeném místě zaregistrovala. Strážníci dotyčného probudili a vyzvali k předložení dokladu totožnosti. Muž tak učinil a hlídce sdělil, že pod rampou přespává často. Jelikož hlídka nabyla podezření, že se jedná o osobu hledanou PČR, provedla lustraci. Po provedení lustrace se podezření potvrdilo. Skutečně se jednalo o osobu hledanou PČR se zákazem pobytu v České republice. Osoba byla předána na OO PČR.

Falešní popeláři

Městská policie Český Těšín přijala několik oznámení na přelomu roku na skupiny občanů rómské národnosti, kteří obcházeli domy a vydávali se za pracovníky firmy zabezpečující svoz odpadů. Tito s přáním do Nového roku chtěli po lidech peníze. Dle sdělení mluvčí firmy A.S.A., která provozuje svoz odpadu na území města, se v žádném případě nejedná o jejich zaměstnance. Pokud se občané se stejnou nebo podobnou situaci setkají, můžou se obrátit na MP Český Těšín nebo na Obvodní oddělení PČR. Mohlo by se totiž jednat o tzv. „tipaře“, kteří si vyhledávají vhodnou lokalitu např. k vykrádení apod.

Jak na Nový rok…, 1.1.2015

Zřejmě vánoční atmosféra náměstí našeho města okouzlila neznámého vandala natolik, že se pokusil vylézt na vánoční strom a to přímo na Nový rok. Toto telefonické oznámení přijal dozorčí MP dne 1.1.2015. Hlídka po příjezdu na místo zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Jednalo se o místního občana, r. 1961. Za pokus o zničení cizí věci byla udělena bloková pokuta.

Vandal ukopával zrcátka….., 18.9.2014

Dne 18.9.2014 v čase 00:17 hod. přijal dozorčí MP telefonické oznámení od všímavé občanky na osobu, která na ul. Studentská ukopává zpětná zrcadla na zaparkovaných vozidlech. Na místo okamžitě vyjela hlídka MP, která na místě zaregistrovala poškozená vozidla, ale osobu odpovídajícího popisu nikoliv. Strážníci kontaktovali hlídku PČR sloužící právě v centru, která „vandala“ viděla vstupovat do podchodu pod železnicí. Obě hlídky proto vyjely směrem na ul. Hlavní, kde společně tuto osobu zadržely. Jelikož bylo poškozeno několik automobilů a bylo důvodné podezření, že se osoba dopustila trestného činu, byla tato záležitost předána k řešení PČR.  


Forenzní značení jízdních kol syntetickou DNA pokračuje …

Ochrana za pomoci syntetické DNA je novou metodou ochrany majetku, především s preventivním účinkem. Jedná se o moderní způsob značení jízdních kol prostřednictvím forenzního identifikačního značení. Toto značení je zvláštní tím, že označení je vidět jen pod UV světlem (není tedy vidět pouhým okem). Každé kolo, které je takto označené, bude zaregistrováno jak v mezinárodní databázi výrobce tohoto značení, tak v Národním registru forenzního identifikačního značení. To v případě krádeže umožňuje individuální identifikaci každého takto označeného jízdního kola na celém území ČR. Každé označené jízdní kolo navíc bude vybaveno  příslušnými samolepkami a upozorněními o vybavení ochranným prvkem.

Městská policie Český Těšín označila během minulého víkendu celkem 64 kol. Pro cyklisty, kteří si kolo nestihli z nějakého důvodu nechat označit a mají o službu zájem, máme připravené ještě další termíny:

 

 

18.-22.8.2014

Značení jízdních kol – Služebna MP, ul. Tovární 27 15:00 -18:00

23.-24.8.2014

Značení jízdních kol – Park A. Sikory  10:00 -16:00

 

 

Při samotné evidenci zájemce z řad občanů Českého Těšína předkládá:

 

• občanský průkaz

 

• jízdní kolo (čisté), které bude zaevidováno (bude zapsáno výrobní číslo)

 

• doklad o způsobu nabytí jízdního kola (např. doklad o koupi, faktura, stvrzenka o zaplacení, kupní smlouva apod.). Pokud nelze doložit doklad o koupi, je možno tento nahradit čestným prohlášením o způsobu nabytí jízdního kola.

 

POZOR: Zájemce musí poskytnout při zaevidování jízdního kola písemný souhlas (sepisuje se na místě evidence) se zpracováním osobních údajů vztahující se k evidenci jízdního kola v souladu se zák. č. 101/2000Sb., a to jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště, příp. telefonní číslo, včetně kompletních údajů o jízdním kole. Zájemce podpisem stvrdí, že s touto evidencí souhlasí. V případě, že dojde k odcizení, prodeji kola nebo změně jeho barvy apod., je občan povinen tuto informaci oznámit.

 

„Strážník nikdy nespí“, 8.6.2014

Že strážník „nikdy nespí“ a to dokonce ani ve svém volnu, se opět potvrdilo. Strážník, který jel v neděli 8.6.2014 právě do práce, spatřil před sebou vozidlo, jehož řidiči nestačila ani šířka jeho vyhrazeného jízdního pruhu a svou „divokou“ jízdou zavítal i několikrát do protisměru a tím ohrozil ostatní řidiče. Strážník proto ihned kontaktoval dispečink a na místo byla vyslána hlídka, která vozidlo přímo před služebnou MP zastavila. Jak se ukázalo, řidič vozidla se před jízdou musel pořádně „občerstvit“. Při podrobení se dechové zkoušce vykázal alkoholtester hodnotu 2,53 ‰. Na místo byla proto přivolána hlídka OO PČR, která si „ochmelku“ převzala. Ten pak cestoval na protialkoholní záchytnou stanici.


Mladistvý ochmelka, 16.5.2014

Dne 16.5.2014 ve večerních hodinách bylo dozorčím MP Č. Těšín přijato anonymní telefonní oznámení, že po ul. Jablunkovské se pohybuje zjevně opilý mladík. Na místo byla vyslána hlídka MP, která chlapce zaregistrovala. Strážníci provedli u dotyčného orientační dechovou zkoušku na alkohol s výsledkem 1,6 ‰ alkoholu. Na dotaz hlídky, jak k alkoholu vlastně přišel, uvedl, že popíjel vodku s kamarádem, jehož jméno vlastně vůbec „nezná“. Dozorčí MP kontaktoval matku mladistvého, která si syna na místě převzala. Celá záležitost se předala na OSPOD v Českém Těšíně k dořešení.

„HRDINOVÉ“, 12.4.2014

Dne 12.4.2014 bylo na služebnu MP přijato oznámení, že skupina mladíků, kteří se pohybují po ul. Komenského, kope do sběrných nádob na odpad a následně je převrací. Na místo ihned vyjela hlídka MP, která dle popisu zajistila viníky celého incidentu. Dva mladíci ve věku 17 let, kteří se před hlídkou MP k celé věci doznali, museli následně za dohledu hlídky uklidit a dát do původního stavu popelnice. Aby na své počínání nezapomněli, obdrželi následně od hlídky MP blokovou pokutu.

Nenechavý lapka, 15.3.2014

Dne 15.3.2014 se díky pozornosti zaměstnanců ČD podařilo chytnout zlodějíčka, který z nákladového prostoru ČD odcizil plný přívěsný vozík dřeva a již odjížděl pryč. Hlídka Městské policie Český Těší nenechavého lapku dostihla a zastavila na ul. Hlavní. Po provedení nezbytných úkonů musel zlodějíček dřevo vrátit a jako připomínku na to, že krást se nevyplácí, obdržel od zakročující hlídky blokovou pokutu ve výši 1.000,- Kč.

Tonoucí muž…, 20.2.2014

Dne 20.2.2014 v čase 18:57 hod. bylo na dispečink MP přijato anonymní oznámení na silně podnapilého muže, který se pohyboval po Nábřeží Míru a hrozilo tak spadnutí do řeky. Tato obava se v zápětí i potvrdila…

Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která začala prohledávat břeh řeky. Při kontrole hlídka zaslechla křik osob z polské strany, že v řece někdo leží. Hlídka okamžitě běžela k místu události, stejně jako dívka, která v danou chvíli poblíž venčila svého pejska. Ta neváhala, skočila do vody a tonoucímu přizvedla hlavu nad hladinu. Společnými silami pak vytáhli muže na břeh. Na břehu jej zabalili do podložky a prováděli masáže, aby došlo k lepšímu proudění krve a to až do příjezdu RZS. Jelikož se dotyčný nacházel v místě, kde je špatně přístupný terén, nebylo možné použít nosítek a tak za asistence strážníků musel být vytažen nahoru. Po prvotním ošetření RZS byl muž převezen do Nemocnice Karviná. Bylo zjištěno, že se jedná o 56ti letého muže z Českého Těšína.

Neukáznění řidiči, 17.-18.2.2014

Dne 17.2.2014 prováděla společná hlídka MP a PČR měření rychlosti na ul. Jablunkovská. Na tom by nebylo nic zvláštního, kdyby se hlídce nepodařilo zadržet řidiče, který nejenže překročil povolenou rychlost o 17 km, ale řídil i bez řidičského průkazu. Ten byl „nezbednému řidiči“ již dříve odebrán správním orgánem. Ve vozidle se nacházely i další dvě osoby. Řidič i spolujezdci byli převezení k řešení na OO PČR.

Hned následující den na stejném místě byl zastaven další řidič, který výrazně nerespektoval dovolenou rychlost na daném úseku. Ten překročil rychlost o 44 km. Když po něm hlídka chtěla vysvětlení, uvedl, že jel svým vozidlem tak rychle jen proto, že předjížděl bagr. Jelikož tato věc nešla vyřešit přímo na místě, postoupila se k řešení na MěÚ Český Těšín.

„Nezbedná osádka“, 17.2.2014

Dne 17.2.2014 bylo v odpoledních hodinách přijato na dispečink MP oznámení od všímavého občana, že na parkovišti ul. Kysucká zaregistroval vozidlo zn. Fiat, které nabouralo do jiného vozidla. Ten dále sdělil, že ve vozidle sedí dva řidiči, kteří se za volantem střídají a z místa se snaží ujet. Kromě toho působí oba značně podnapilým dojmem. Zatímco na místo vyjela ihned hlídka MP, dozorčí sledoval pomoci kamer ujíždějící auto. Podezřelé vozidlo hlídka zaregistrovala v křižovatce ul. Polní a Slovenské. Poté, co si „nezbedná osádka“ všimla vozidla MP, začala ujíždět ve směru na ul. Frýdeckou. Ještě před křižovatkou hlídka MP vozidlo zadržela. Oba dva výtečníci byli vyzvání k podrobení se orientační dechové zkoušce na alkohol. Zatímco mladší z osádky se dechové zkoušce podrobil a to s výsledkem 2,211‰, starší dechovou zkoušku odmítl. Na místo byla přivolána hlídka OO PČR, která si oba „nezbedníky“ převzala.

Zloděj kolejnic, 3.2.2014

Dne 3.2.2014 v čase 4:26 hod. při běžné kontrolní činnosti kontaktoval hlídku MP zaměstnanec dráhy s tím, že v areálu ČD spatřil muže, který krade kolejnice. Ten se dal na útěk směrem k zaparkované dodávce, která byla poblíž. Hlídka MP podezřelé vozidlo pronásledovala a v zápětí zastavila. Ve vozidle se nacházel osmačtyřicetiletý řidič z Ostravy a další dvě osoby. Řidiči chyběly povinné doklady k vozidlu a spolujezdcům pro změnu doklady totožnosti. Hlídka MP přivolala na místo hlídku PČR, která při kontrole zavazadlového prostoru navíc zjistila další tři osoby. Všechny členy osádky si převzala PČR.

Řídil pod vlivem drog, 21.1.2014

Dne 21.1.2014 ve večerních hodinách prováděla společná hlídka MP a PČR běžnou kontrolu na ul. Jablunkovská, při které bylo zaregistrováno vozidlo zn. Opel. Jelikož hlídku zaujal styl jízdy, toto vozidlo zastavila na ul. Okružní a řidiče vyzvala k předložení dokladů potřebných k řízení vozidla. Jelikož řidič svým chováním vzbuzoval podezření, že je pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, byl vyzván nejdříve k podrobení se orientačnímu vyšetření na přítomnost alkoholu a následně k orientačnímu vyšetření na přítomnost omamných a psychotropních látek. Výsledek na alkohol byl negativní, avšak opačně dopadla zkouška na přítomnost omamných a psychotropních látek, která byla pozitivní. Řidiče si převzalo OO PČR k dalšímu řešení.

Rušný víkend v ulicích…., 15.-17.11.2013

Další z rušných víkendů zažili českotěšínští strážníci. Možná za to mohl právě blížící se úplněk, že lidé v ulicích byli poněkud „rozdovádění“. Pestrost zákroků byla opravdu veliká, od opilých a agresivních osob, přes odvozy na záchytku až po pátrání po sebevrahovi.

Hned v pátek 15.11.2013 v časných ranních hodinách strážníci MP řešili podnapilou osobu, která odmítala opustit azylový dům Bethel. To však strážníci netušili, že se s ní setkají zanedlouho znovu a to když si ustlala na ul. Dr. Slámy. Žena byla v silně podnapilém stavu, nekoordinovala své chování, nebyla schopná chůze a ohrožovala svou bezpečnost. Vzhledem k uvedeným skutečnostem, byla osoba převezena na PAZS do Karviné. Ještě dodáváme, že se jednalo o místní „známou osobnost“ a to především ze stránek youtube.

Krátce po návratu musela hlídka MP zasahovat opět. Tentokrát vyjížděli strážníci na stížnost na osobu ležící ve vestibulu nádraží ČD před restaurací. Na místě hlídka MP zjistila, že se jedná o místního občana. Ten seděl na zemí, byl v podnapilém stavu, nebyl schopný chůze, ohrožoval svou vlastní bezpečnost a odmítal orientační dechovou zkoušku na alkohol. Hlídka proto převezla „ochmelku“ k vyšetření do nemocnice a odsud cestoval na PAZS do Karviné. Dotyčný se po příjezdu na PAZS odmítal podrobit vyšetření a nelíbilo se mu, že by tam měl zůstat. Začal proto napadat personál, byl agresivní a vulgární. Hlídka MP musela použít donucovacích prostředků.

Tím však výčet událostí pátečního dne nekončí. V podvečerních hodinách pátrala hlídka MP po osobě, která chtěla spáchat sebevraždu. Na dispečink MP bylo přijato oznámení od přítele, kterého telefonicky informovala „sebevražedkyně“. Žena se měla nacházet někde poblíž Těšínských jatek a sníst větší množství tabletek, které zapíjela tvrdým alkoholem, aby mohla spáchat sebevraždu. Hlídka vyjela ihned na místo, kde provedla kontrolu celého prostoru, ovšem neúspěšně. Zmíněná osoba již na místě nebyla. Proto byl zpětně kontaktován oznamovatel, který uvedl, že by se měla nacházet někde poblíž mostu Družby. Následnou kontrolou byla zmíněná osoba hlídkou zaregistrována na svahu u řeky Olše, kde v dezorientovaném stavu, ale při vědomí ležela na zemi. Na místo byla ihned přivolána záchranka, která si osobu převzala.

Také v sobotu vyjížděla hlídka MP hned dvakrát k podnapilým osobám, které bylo nutné převézt na PAZS do Karviné. Poprvé v časných ranních hodinách, kdy osoba odmítala opustit restaurační zařízení. Osoba byla v takovém podnapilém stavu, že nebyla schopná se podrobit dechové orientační zkoušce. K druhému případu byla hlídka přivolána krátce po poledni do nádražní restaurace ČD, kde se nacházel „ochmelka“, který nadýchal 2,63 ‰.

Víkend uzavřela žena, která přišla oznámit na služebnu MP, že její bývalý přítel, který ji navštívil a chtěl se u ní osprchovat a na chvíli si odpočinout, ji nechce pustit domů. Žena musela z rodinných důvodů odejít a pak už se nemohla do bytu dostat. Na místo byla proto vyslána hlídka MP. Jeden ze strážníků se následně dostal po římse k oknu bytu a boucháním spícího může probudil. Dotyčný byt ihned otevřel s tím, že tvrdě usnul. Na místě bylo dále již vše v pořádku.

Kromě výše uvedených událostí hlídka MP musela zasahovat i u dalších případů. Rvačky, rušení nočního klidu, ale také zajištění celostátně hledané osoby, to je jen zlomek událostí uplynulého závěru týdne.I takto může vypadat víkend v našich ulicích……..

Chyceni při činu…, 5.11.2013

Dne 5.11.2013 v čase 18:33 hod. byl na služebnu MP přijat opakovaně poplach na PCO a to z objektu sportovního areálu na ul. Frýdecká. Na místo byla ihned vyslána hlídka MP, která při příjezdu zaregistrovala rozsvícené světlo v budově areálu. Strážníci přeskočili plot, aby mohli objekt zkontrolovat. Na místě zaregistrovali rozbitou skleněnou výplň balkónových dveří do klubovny a v prostoru kuchyňky dvě osoby. Strážníci mladíky zadrželi a předali PČR k dalšímu šetření. Jednalo se o mladistvé pachatele ve věku 14 a 16 let.

Vše nám není lhostejné, 18.10.2013

Dne 18.10.2013 v dopoledních hodinách byl díky všímavému občanu kontaktován strážník městské policie s tím, že opodál je postarší muž, který se podepírá o své kolo a stěžuje si na nevolnost, závratě a celkovou slabost. Strážník s pomocí oznamovatele uložil tohoto postaršího muže do služebního vozidla a zalarmoval záchrannou službu, která si muže převzala a po nezbytném vyšetření převezla do nemocnice v Třinci.

„Neukázněný ochmelka“, 21.9.2013

Dne 21.9.2013 v nočních hodinách bylo přijato na dispečink MP anonymní oznámení, že se na ul. Zelené před zahrádkou restaurace pohybuje muž, který ruší noční klid. Na místo přivolaná hlídka zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Muž vulgárně pokřikoval na hosty, byl silně podnapilý a nebyl schopen kontrolovat své chování. U dotyčného byla provedená dechová zkouška s výsledkem 2,382 ‰, proto bylo rozhodnuto o převezení do PAZS. To se však zřejmě dotyčnému nelíbilo a během převozu vykopl boční okno služebního vozidla Fiat. Z tohoto důvodu musela hlídka použít donucovacích prostředků a rovněž byla přivolána hlídka PČR, která celou skutečnost zdokumentovala. Hlídka MP následně pokračovala v převozu.

Při zpáteční jízdě zaznamenala hlídka MP u nemocnice v Karviné ležící osobu. Strážníci přivolali ihned na místo své kolegy z MP Karviná, kteří si osobu převzali.

Poškozená vozidla na ul. Okružní, 7.9.2013

Dne 7.9.2013 krátce po půlnoci bylo na služebnu MP přijato oznámení na skupinku čtyř osob, kteří se „bavili“ skákáním po kapotách zaparkovaných vozidel na ul. Okružní. Hlídka ihned vyjela na místo, kde zjistila, že se oznámení zakládá na pravdě. Vozidla měla poškozenou kapotu od chůze a skoků. Touto podivnou „hrou“ si zřejmě vandalové krátili volnou chvilku. Hlídka MP podle popisu tyto podezřelé osoby zaregistrovala na ul. Jablunkovská. Jedna z osob se při spatření služebního vozidla dala na útěk, druhá však byla zadržená a předána hlídce OO PČR Český Těšín.

Neukáznění řidiči, 5.9.2013

Dne 5.9.2013 v ranních hodinách při kontrolní činnosti zaregistrovala hlídka MP u čerpací stanice SHELL vozidlo, které řídila osoba, která měla dle místních znalosti strážníků uložen zákaz řízení. Hlídka řidiče vozidla zastavila a vyzvala k předložení dokladů k řízení motorového vozidla. Ten se však přiznal, že má řidičský průkaz zadržený. Jelikož byl dotyčný podezřely ze spáchání trestního činu, byl omezen na svobodě a následně předán PČR.

V nočních hodinách téhož dne při provádění pravidelné kontrolní činnosti hlídka MP zaregistrovala skútr, který se pohyboval po ul. Polní v místech, kde je to zakázáno. Z důvodu nerespektování dopravní značky, bylo vozidlo hlídkou MP zastaveno a řidič byl vyzván k předložení dokladů totožnosti. Ten nejenže neměl u sebe potřebné doklady, ale navíc byl z dechu dotyčného cítit alkohol. Proto byl podroben dechové zkoušce s výsledkem 1,51 promile. „Ochmelka“ byl tak omezen na svobodě a následně předán hlídce PČR.

Had na sídlišti Svibice, 11.8.2013

Dne 11.8.2013 v čase 19:55 hod. bylo na dispečink MP přijato oznámení, že se před domem Čáslavská 1 nachází had. Hlídka ihned vyjela na místo, kde hada odchytila. Jednalo se o Užovku červenou (Elaphe guttata). Jde o nejrozšířenějšího a pro svou nenáročnost nejoblíbenějšího domácího hada, který pochází z čeledi škrtičů. Není jedovatý, takže když uštkne člověka, nic se mu nestane. „Úlovek“ byl převezen na služebnu MP a byl mu poskytnutý „azyl“ v teráriu. Majitel „mazlíčka“ se může přihlásit na služebně MP.

Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán…, 3.8.2013


Dne 3.8.2013 ve večerních hodinách byla na dispečink městské policie přijatá žádost o výjezd do místní restaurace „Hrabinka“ s tím, že se na místě nachází podnapilá a agresivní osoba, která vulgárně napadá hosty. Po příjezdu hlídky MP byl „neposlušný zákazník“ vyzván k opuštění restauračního zařízení, což i učinil. Zatímco jeden ze strážníku řešil celou situaci s jeho matkou, dal se agresor na útěk. To mu však nebylo moc platné, jelikož hned vzápětí hlídka „neposedu“ dostihla. Jelikož byl dotyčný silně podnapilý a agresivní a hrozilo tak poškození zdraví i majetku, byl převezen na PaZS v Karviné. Obavy se vzápětí potvrdily, „ochmelka“ hlídku MP během převozu vulgárně napadal, vyhrožoval strážníkům i jejím rodinným příslušníkům, plival kolem sebe a na výzvy, aby upustil od svého jednání, nereagoval. Během převozu „ochmelka“ způsobil škodu i na majetku městské policie, kdy kopáním rozbil boční sklo služebního vozidla. Po příjezdu na PaZS byla provedena dechová zkouška na alkohol s výsledkem 2,60 promile. Paradoxem však je, že se jednalo o tutéž osobu, které nedávno strážníci MP zachránili život při pokusu o sebevraždu.

 

Muž se chtěl pověsit na dobytkářském biči nad nakupujícími, 8.6.2013

Lidé, kteří přišli mezi prvními hned v sedm ráno, zjistili, že na střeše sedí muž s oprátkou na krku a chce skočit dolů. Sebevrah použil dlouhý dobytkářský bič, který pro jistotu uvázal na mříž i hromosvod.

„Muž seděl na střeše nad hlavním vchodem, byl rozrušený a pod vlivem alkoholu, vedle něj byla vypitá láhev. Volal, ať se k němu nepřibližujeme, stále se dovolával přítelkyně nebo matky, se kterými měl nějaké rozpory,“ líčí událostí jeden ze zasahujících strážníků s tím, že muž měl v ruce malou láhev rumu a vedle ležela větší prázdná.

Jeho kolega z hlídky doplnil, že potenciální sebevrah odmítal mluvit i s policistou, situaci pak zachránili hasiči. Jeden z nich se s mužem znal a ten mu dovolil přijít blíž. „Když ho přemlouval, ať neblbne, proplížili jsme se po střeše zadem a najednou jsme všichni na něj skočili a silně drželi, než hasič odřezal koženou oprátku,“ líčí strážník. Muže si převzali do péče záchranáři.

autor: Chnúriková Gabriela