Novela zákona na ochranu zemědělského půdního fondu

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, byl novelizován – naposledy s účinností od 28.06.2016 zákonem č. 184/2016 Sb.
V přiloženém textu uvádíme pro informaci některé zásadní změny, které se mohou dotknout občanů – zde.

06.09.2016

autor: Kostelencová Irena