Záplavová území vodních toků

Na území  obce s rozšířenou působností města Český Těšín byla stanovena v souladu s § 66 vodního zákona   záplavová území vodních toků Olše, Ropičanka, Rakovec, Sadový, Hrabinka a Kyšinec. Záplavová území jsou stanovena na stoletou vodu (Q100) a v těchto územích jsou vymezeny tzv. aktivní zóny, kde probíhá povodeň častěji, nejčastěji to  je na dvacetiletou (Q20), popř. padesátiletou vodu (Q50). Mapy záplavových území najdete na stránkách www.tesin.cz  v sekci Protipovodňový informační systém nebo na odkazu zde:

duben 2016

autor: Křenek Daniel