Vodní toky nejsou popelnice

 

Vysypaná hnijící jablka, pokosená tráva, hromady větví, někde dokonce stavební či komunální odpad. Takto by se daly charakterizovat břehy některých  vodních toků na území našeho města. „Hlavně, že mám na zahradě čisto,  ale co je za mým plotem už mne nezajímá, však voda to odnese. Kdysi se všechno házelo k potoku a voda to  vždycky odnesla“.  Takové úvahy se zřejmě hodní v hlavách občanů, kteří  neváhají vysypat na břeh potoka cokoliv, jen aby to nemuseli odvézt do kontejneru nebo sběrného dvora.  Na březích vodních toků vznikají páchnoucí a nevzhledné skládky a z našich potoků pak odporné stoky.

 

Hynou ryby, množí se potkani.

Uvědomte si, že hnijící  odpad spotřebovává kyslík ve vodě a když je teplo a v potoku je málo vody, hynou ryby i všechno živé. Takový odpad  na březích je  naopak ráj pro potkany a myši.   Ti mají  dostatek potravy i úkrytů a mohou se rychle množit. Např. pár potkanů může za rok odchovat 20 – 30 mláďat  a i ta se mohou ještě tentýž rok rozmnožovat a  může to být  třeba i ve Vámi založené  skládce odpadu  na břehu potoka. Velká voda  sice odpad  odnese, ale ten se může zachytit na mostních konstrukcích nebo propustcích.  Ty se ucpou  a voda může  poškodit či dokonce strnout most nebo vznikne hráz a může dojít k zatopení  okolí.  Platí také to, že co voda někde odnese, jinde zase vyloží.  Jakoby zkušenosti z proběhlých povodní v ČR se odehrály na jiné planetě a nedokážeme se z nich poučit.

Za ukládání odpadu tučná pokuta.

Ukládáním odpadu na břeh vodního toku je porušován vodní zákon, který zakazuje ukládání odpadu do koryt a na břehy vodních toků, dále zákon o ochraně přírody a krajiny, kdy se jedná o nedovolený zásah do významného krajinného prvku vodní tok a zároveň jde
o porušení zákona o odpadech, kdy se jedná o nezákonné nakládání s odpadem. Dle zákona
o přestupcích  může být za  zakládání skládky a nedovolené ukládání odpadu  uložena fyzickým osobám pokuta až do výše 50 000 Kč.

Městský úřad bude  instalovat sledovací zařízení.

Město Český Těšín chystá instalaci speciálních sledovacích zařízení na místa, kde lidé vyvážejí odpad. Takové zařízení je nenápadné a dokáže nahrát i video a  pořízené snímky  odeslat  ihned třeba na mobilní telefon. Kdo bude přistižen při vyvážení odpadu, dostane nemalou pokutu.

Co s odpadem ze zahrádek?

Nejlepší způsob jak využít bioodpad je jej zkompostovat. Na internetu je možné najít nejrůznější druhy kompostérů, nebo návodů jak kompostovat.  Kompost  použitý na zahrádce obohatí půdu o živiny a potřebné humusové složky, které  významně zvyšují úrodnost půdy a její schopnost zadržovat vodu.  Občané našeho města  mohou také  bioodpad bezplatně odevzdat na sběrný  dvůr v Českém Těšíně na ulici Na Horkách. Nelze se  tedy vymlouvat na to, že nevím jak s odpadem naložit. Břehy vodních toků jsou také určitým kulturním odrazem naší společnosti. Dnes i malé dítě ví, že nepořádek se prostě nedělá.

březen 2017

autor: Křenek Daniel