Publikace “Sucho – vážná hrozba pro Českou republiku“

Ministerstvo zemědělství připravilo stručnou informaci, která má širokou, odbornou i laickou veřejnost seznámit s různými aspekty negativních následků sucha i s návrhem, jak by se měla Česká republika s touto hrozbou vypořádat – viz přiložený dokument – http://eagri.cz/public/web/file/434050/Problem_sucho.pdf

Únor 2016


autor: Lyčková Jarmila Ing.