Vodní hospodářství

V této sekci jsou informace týkající se ochrany vod v naší územní působnosti. Najdete zde informace o systému měření hladin na vodních tocích, problematice odkanalizování rodinných domů a další informace – viz nabídka vlevo.

Vodní nádrž Hrabina

autor: Lyčková Jarmila Ing.