”Smokeman” připomíná

Desatero správného topiče

1. Nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína.

2. Suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře.

3. Nespaluj odpadky!

4. Nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus.

5. Přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle).

6. Pravidelně čisti kotel a komín.

7. Dle svých možností používej moderní kotel či kamna.

8. Udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C.

9. Nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ.

10. Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused.


Víte, že…

• Není pravdou, že se komín čistí hlavně proto, aby měl vyšší tah. Čistí se především proto, aby nedošlo k vyhoření sazí v komíně, tedy z bezpečnostního hlediska.

• Kvalitně a levně vyčistíte sklo krbových kamen a vložek za pomoci vlhkého hadříku a popele z čistého dřeva.

• Edukativní show „Smokeman zasahuje” (http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/edukativni-show-smokeman-zasahuje.html) je určena jak pro děti, tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí s cílem vtipně a zábavnou formou přiblížit veřejnosti, jak správně spalovat v lokálních topeništích.

Informace pro tento článek byly čerpány z materiálů Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

05.06.2017

autor: Kostelencová Irena