Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Vydaný “Program” byl zveřejněn v květnu 2016 ve věstníku  Věstník MŽP – květen 2016 – částka 4 - čtěte na stránkách 201 – 634 .

autor: Kostelencová Irena