Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek

Ministerstvo životního prostředí vydalo 22.09.2020 aktualizovaný Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Ostrava/Karviná/Frýdek-Místek – CZ08A: Aktualizace 2020 (dále také jako „PZKO 2020+“), kterým ukládá mj. krajům, obcím, obecním úřadům a obecním úřadům obce s rozšířenou působností plnit opatření, jimiž lze docílit snížení množství emisí a tím zlepšit kvalitu ovzduší.

Město Český Těšín na základě tohoto dokumentu a v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, vypracovalo časový plán pro provádění opatření uložených v PZKO 2020+.

PZKO 2020+
Časový plán města Český Těšín – na úseku samostatné působnosti
Časový plán města Český Těšín – na úseku přenesené působnosti

20.09.2021

autor: Kostelencová Irena