Nejen o jarních úklidech na zahradách

Jarní úklid a příprava zahrádek na vegetační sezónu a taktéž jejich podzimní úklid a příprava na zimu je každoročním „rituálem“ každého správného zahrádkáře. Řezání, stříhání, hrabání a jiné „smejčení“ jsou při těchto aktivitách běžnými činnostmi. Mnozí pak shrabané materiály likvidují tím, že je v dobré víře zapálí, ale kouřem zamoří široké okolí. Ne každý totiž správně chápe význam slov „suchý rostlinný materiál“, který lze v otevřených ohništích spalovat. Určitě mi dáte za pravdu, že čerstvě vyhrabané loňské listí a jiné zahradní shrabky nejsou dostatečně suchým rostlinným materiálem – proto také při jejich spalování mocně kouří. Slunečno a sucho bývá v předjaří i na podzim krátkodobým jevem, proto shrabaný materiál, i když se načechrá, nemá šanci vyschnout, aby nezakouřil okolí. Takové materiály je lépe zkompostovat nebo odevzdat do bioodpadu na sběrném dvoře.

Připojené snímky (obr. 1 a obr. 2) ilustrují zmiňovanou tématiku – posuďte prosím sami, zda a případně co je špatně.
25.05.2017

autor: Kostelencová Irena