Monitoring ovzduší v Horním Žukově

Možná mnozí zaregistrovali u fotbalového hřiště TJ Slovan v Horním Žukově v polovině měsíce března 2014 zvláštní pomalovanou dodávku. Jednalo se o speciální měřící vůz vybavený potřebnými přístroji, jehož prostřednictvím prováděl Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě měření aktuální kvality ovzduší. Cílem tohoto měření bylo zjistit míru znečištění ovzduší v této lokalitě v době smogové situace. Fotbalové hřiště v Horním Žukově leží výše o více jak 100 metrů nadmořské výšky než městské centrum Českého Těšína a celé území Horního Žukova je dlouhodobě považováno za nejčistší území Českého Těšína. Tento monitoring potvrdil, jak inverzní stav počasí, který bývá nejčastější příčinou vzniku smogových situací, ovlivnil míru znečištění ovzduší právě v těchto výše položených polohách.

 Týdenní měření kvality ovzduší 12.-19.03.2014 prokázalo:

-         koncentrace škodlivin ve městě (stanice ČHMÚ je u ZŠ na ul. Slezské) byly vyšší než v Horním Žukově a některé i dvojnásobně vyšší;

-         koncentrace prachu (PM10) byly během smogové situace a topné sezóny vysoké, nepřekračovaly denní limit a poté, co nastaly dobré rozptylové podmínky, tak prudce klesly;

-         hodnoty benzo(a)pyrenu, hlavního přestavitele PAU (polyaromatických uhlovodíků), jsou v topné sezóně vysoké a velmi často překračují zákonný limit, což se během tohoto měření také potvrdilo;

-         hodnoty těžkých kovů byly podlimitní.

Výsledky monitoringu jsou zpřístupněny zde.

30.04.2014

autor: Kostelencová Irena