Informační kampaň “LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ”

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, zaštiťuje právě probíhající informační kampaň nazvanou „LOKÁLNÍ TOPENIŠTĚ“. Cílem této kampaně je dostat do povědomí občanů sdělení, které jim dá podnět zamyslet se nad problematikou lokálních topenišť a uvědomit si, že nezodpovědným přístupem k lokálnímu vytápění ničí životní prostředí, znečišťují ovzduší, ničí si své zdraví, ničí zdraví našich dětí.

Pro tento účel byl založen oficiální web kampaně www.lokalni-topeniste.cz, kde lze získat další velmi užitečné informace.

Přiložené soubory:
leták – Zásady správného topení

05.06.2017

autor: Kostelencová Irena