Informace o podaných žádostech o závazné stanovisko
a o závazných stanoviscích
vydaných podle § 11 odst. 3 zákona č. 201/2012 Sb.

Městský úřad Český Těšín, odbor výstavby a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany ovzduší tímto zpřístupňuje veřejnosti informace o podaných žádostech o závazné stanovisko a o závazných stanoviscích, která byla vydána na základě těchto žádostí (podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší).

Přehled r. 2021

Přehled r. 2020

Přehled r. 2019

Přehled r. 2018

15.10.2021

autor: Kostelencová Irena