Co je smog a jak se chovat při smogové situaci?

Slovem smog, které vzniklo spojením dvou anglických slov smoke (kouř) a fog (mlha), označujeme silně znečištěné ovzduší. Letní smog (někdy se označuje jako fotochemický, losangelský nebo oxidační) se tvoří z oxidů dusíku (NOx) a uhlovodíků (CxHy), jejichž zdrojem jsou především výfukové plyny z autodopravy. Tyto látky reagují za silného slunečního záření v létě a vzniká ozon (tzv. přízemní ozon), aldehydy, peroxyacylnitráty. Maxima dosahuje v poledne a odpoledních hodinách. Zimní smog (někdy se označuje jako londýnský nebo redukční) vzniká převážně na podzim a v zimě v průmyslových aglomeracích z klasických škodlivin (NOx, SO2, CO, prach atd.) a zesilují ho teplotní inverze. Maxima dosahuje brzy ráno.

Negativní vlivy smogu na zdraví

Smog může způsobit záněty dýchacích cest, větší počet astmatických záchvatů a respiračních potíží, dráždění očí až záněty spojivek, větší počet úmrtí, při častém opakování snížení délky života (o 5-6 let), snížení viditelnosti a dohlednosti – větší počet autohavárií, plošné poškození dřevin (u nás více než 70 %), ztráty na výnosech zemědělských plodin.

Smogem jsou ohroženy především malé děti (hlavně do 3 let), které mají jinou anatomii dýchacích cest, větší aktivitu a tím i vyšší spotřebu vzduchu. Některé škodliviny se drží při zemi (CO) a dítě má velkou šanci je vdechnout, případně vdechnout jejich větší koncentraci. Dětský organismus nedokáže odbourat některé škodlivé látky z těla; starší lidé (hlavně po 65 letech), kteří mají sníženou schopnost odbourávat škodliviny; těhotné ženy; alergici, astmatici; cukrovkáři, kardiaci, revmatici, alkoholici, toxikomani; lidé se sníženou imunitou.

Doporučujeme

• Při smogové situaci omezit pobyt venku, zvláště v době od 6.00 do 10.00 hod a od 16.00 do 20.00 hodin.

• Omezit větší fyzickou aktivitu venku (sport, práce) především v dobách maxima.

• Omezit větrání místností (větrat krátce a intenzivně).

• Omezit vlastní produkci škodlivin v interiéru (kouření, práce s těkavými látkami jako jsou barvy, laky, rozpouštědla, lepidla apod.).

• Zvýšit a posílit obranyschopnost – imunitu vlastního organismu: racionální výživou, zvýšeným přívodem vitamínů C, E, A, zvýšením denní dávky tekutin, dostatkem spánku, minimem stresů, vhodnou kompenzací psychické a fyzické zátěže, vyloučením toxikománií (kouření, alkoholu a jiných drog), otužováním.

• Včasně a účinně léčit první příznaky onemocnění dýchacího ústrojí.

• Omezit vlastní produkci škodlivin v exteriéru (nerozdělávat ohně, nespalovat odpadky a nekvalitní uhlí a dříví v domácích topeništích, nezvyšovat prašnost vzduchu, nepoužívat osobní automobilovou dopravu).

• Šetřit energií.

• Informovat se o smogové situaci (u Českého hydrometeorologického ústavu – www.chmi.cz, nebo na internetových stránkách města Český Těšín – www.tesin.cz).

Co je to inverze?

Za normálních podmínek teplota vzduchu s výškou klesá (cca 0,5 °C na každých 100 m výšky). Opačný stav, kdy teplota vzduchu s výškou stoupá označujeme jako inverzi. Inverze vzniká nejčastěji v zimě, kdy Slunce přes den nestačí ohřát zemský povrch, od kterého by se následně ohřál vzduch při zemi. Studený vzduch, který je těžší než teplý nad ním, nemá důvod, proč by stoupal, kouř a spaliny se nemohou rozptýlit do vyšších vrstev atmosféry.

Díky tomu jsou v nižších polohách koncentrace škodlivin vyšší než na horách a také proto je doporučováno v době inverzí radši vyrazit na hory.

Na dvou fotografiích (ve dne a v noci) je zachycen pohled ze Smrku na Moravskoslezsko a je zde dobře viditelná „kouřová (smogová) poklička“ nad obydlenými územími - obr. 1.
A také pohled do údolí Jablunkovské brázdy z Loučky (mezi Bystřicí nad Olší a Filipkou) směrem na Ostrý a Javorový (Český Těšín je úplně vpravo) - obr. 2.

Inverze je přírodní jev, její důsledky však ztěžují emise škodlivin z lidských činností – tj. kouře z vytápění, z průmyslových a energetických provozů, úniky chemických látek, doprava atd. Protože při déletrvajících inverzních stavech počasí velmi často vzniká smogová situace, je doporučováno omezit činnosti, při nichž vznikají emise škodlivin, na minimum.

05.06. 2017

autor: Kostelencová Irena