INFORMACE O AKTUÁLNÍM STAVU OVZDUŠÍ

Nejaktuálnější informace o stavu ovzduší v Českém Těšíně naleznete zde

Další možnosti k nepřetržitému získání aktuálních informací o stavu znečištění ovzduší a případně vydaném varovném textu jsou:

           • na internetových stránkách ČESKÉHO HYDROMETEOROLOGICKÉHO ÚSTAVU – www.chmi.cz
           • na vyhrazeném ostravském tel. čísle 596 900 265 pobočky ČHMÚ OSTRAVA;
           • na teletextu ČESKÉ TELEVIZE – str. č. 178 – 180
           • na telefonním čísle 14 110 (informační služba Telefónica O2 Czech Republic).

30.01.2015

autor: Kostelencová Irena