10 tipů pro lepší vytápění

Topit lépe, ve smyslu méně emisí a účinněji, nemusí být zas tak složité. Je však nutné brát v úvahu tyto čtyři základní faktory: co nám topí, tedy jaký typ spalovacího zařízení máme, kdo topí, jak se o zařízení staráme a čím topíme neboli kvalita paliva.

Zanedbání jediného z nich výrazně zhorší celkový výsledek vytápění. To jsou základní zkušenosti Ing. Jiřího Horáka, Ph.D., alias SMOKEMANA, vedoucího zkušebny Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, se kterým jsme pro vás připravili několik užitečných tipů, jak lépe topit a na co nezapomínat.

„Kouř z komína nerespektuje hranici pozemku a obsluha výrazně ovlivní to, co jde z komínu, proto je důležité zásady správného topení neustále připomínat a hovořit o nich”, uvozuje Jiří Horák.

1. Topit jen tam, kde je třeba, a na teplotu, která je třeba. Například na chodbách nemusíme mít stejnou teplotu jako v obýváku. Snížením požadované teploty o jeden stupeň Celsia můžeme ušetřit cca 6 % ročních nákladů na vytápění.

2. Je vhodné investovat do nového kotle, spalovací zařízení je totiž alfa a omega všeho. „Mezi starým (prohořívací, odhořívací) a novým (zplyňovací, automaty) typem kotlů je obdobný rozdíl jako mezi trabantem a Superbem”, vysvětluje s nadsázkou Jiří Horák. „Oba jsou automobily a přepraví vás z jednoho místa na druhé, ale je třeba se dívat také na kouř, spotřebu, pohodlí a bezpečnost”, dodává. Nejvýraznějšími pozitivy nových kotlů je zvýšení účinnosti a snížení emisí. Základními negativy jsou vyšší pořizovací náklady, ale na druhou stranu v současné době existuje několik dotačních programů, které finančně podporují nákup nových moderních kotlů.

3. Kotel není černá díra pro palivo všeho druhu. Je vždy ušitý na míru konkrétnímu palivu, se kterým je schopen dosáhnout nejlepších výsledků. Je třeba rozlišovat, je-li kotel na dřevo, uhlí, koks, štěpku nebo třeba na peletky. Extrémním případem je používání nekvalitního topiva, tedy například odpadků a mokrého dřeva. „Ještě nikdo nevymyslel malé spalovací zařízení pro kvalitní spálení odpadků a kalů. To neznamená, že to neshoří, ale produkce škodlivin je dramaticky vyšší ve srovnání se spalováním kvalitního paliva, ” dodává Horák.

4. Pozor na vlhkost při topení dřevem. Věděli jste, že 1 kilogram dřeva z čerstvě pokáceného stromu obsahuje až 0,5 litru vody? A jak každý ví, voda nehoří. Při spalování mokrého dřeva se v kotli tato voda nejprve ohřívá, pak vypařuje, dřevo se usuší a teprve poté začíná hořet hořlavina, tedy topit. Spousta energie tak přichází vniveč, spotřebuje se na vysušení dřeva, a navíc dřevo hoří špatně (více emisí škodlivin). Proto se doporučuje sušit dřevo minimálně 1 rok venku pod přístřeškem, nebo v dobře větraném dřevníku či místnosti. Přibližně 2,5 kg suchého dřeva obsahuje stejné množství energie jako jeden kubík zemního plynu. Cena jednoho kubíku je cca 15 Kč.

5. Takové to domácí měření. Není třeba laboratorních podmínek, vlhkost dřeva stanovíte také doma v kuchyni s pomocí mikrovlnné nebo obyčejné trouby (viz návody na http://vec.vsb.cz/cz/). Obdobně si může každý doma alespoň orientačně změřit i účinnost spalovacího zařízení.

6. Méně je někdy více. Z pohledu kvality spalování je lépe přikládat palivo častěji a po menších dávkách. Tento princip se uplatňuje u automatických kotlů, kde je palivo dopravováno do ohniště „automaticky”.

7. Déle neznamená lépe. Při nedostatečném přívodu vzduchu dochází k tzv. dušení. Ačkoli takový oheň déle hoří, kvalita jeho spalování je nízká, což je doprovázeno zvýšenou produkcí emisí. Je nutné zajistit dostatečný přívod vzduchu do ohniště a také palivo nechat vždy dostatečně rozhořet. Na kvalitní spálení 1 kg dřeva je potřeba cca 10 kubíků vzduchu!

8. Péče pro váš kotel. Aby mohlo spalovací zařízení řádně fungovat, je třeba se o něj řádně starat. Jeho údržba by se měla soustředit zejména na čištění teplosměnných ploch (výměníku), spalinových cest (komín včetně jeho napojení), odstraňování popele, čištění ohniště a případně čištění skla. Zanedbání údržby se projeví na snížené účinnosti, tedy na zvýšené spotřebě paliva.

9. Do konce roku 2016 si musíte nechat zkontrolovat váš kotel. Zákon č. 201/2012 Sb. nově zavádí povinnost pro provozovatele kotlů na vytápění domů. Provozovatel musí provádět jednou za dva kalendářní roky kontrolu technického stavu a provozu spalovacího zařízení prostřednictvím osoby proškolené výrobcem zařízení a oprávněné k jeho instalaci (odborně způsobilá osoba). První kontrolu musí provozovatel zajistit nejpozději do 31. 12. 2016 (dle § 41, odst. 16). Doklad o provedení výše zmíněné kontroly má provozovatel povinnost předložit na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Pokud provozovatel nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení kontroly (od 1. 1. 2017), hrozí mu pokuta až 20 000 Kč dle § 23, odst. 2 b). Více o této problematice se dozvíte zde: vec.vsb.cz/userfiles/pdf/jake-paremetry-musi-splnit-kotle-na-tuha-paliva.pdf

10. Výkon kotle či kamen si můžete sami stanovit, pokud zjistíte spotřebu paliva. Pokud spálíte cca 3 kg suchého dřeva za hodinu, má vaše zařízení výkon kolem 10 kilowattů. Při dvojnásobné spotřebě (6 kg/h) bude výkon přibližně dvojnásobný. Podobné hodnoty obdržíte při spalování hnědého uhlí, pro černé uhlí bude výkon cca o 40 % vyšší.

Topení tuhými palivy je založeno na jejich spalování. Celý proces spalování by se, podle Jiřího Horáka, dal s trochou nadsázky přirovnat ke vztahu muže a ženy. Aby došel naplnění, musíme pro něj vytvořit vhodné podmínky: musí existovat dva partneři, vzduch a palivo (hořlavina). Ti se musí, stejně jako u osob opačného pohlaví, setkat, přiblížit se k sobě. Proto musíme dovést vzduch přímo k palivu. Dále se jim musí oběma chtít, to v ohništi znamená vysokou teplotu. Když je např. dřevo mokré, chce se jim méně, protože teplota v ohništi je nižší, protože se spotřebovává energie pro sušení dřeva v ohništi, a konečně musí mít na spojení čas a prostor. Ten je zajištěn tvarem a objemem spalovací komory.

Víte, že…

• Není pravdou, že se komín čistí hlavně proto, aby měl vyšší tah. Čistí se především proto, aby nedošlo k vyhoření sazí v komíně, tedy z bezpečnostního hlediska.

• Kvalitně a levně vyčistíte sklo krbových kamen a vložek za pomoci vlhkého hadříku a popele z čistého dřeva.

• Edukativní show „Smokeman zasahuje” (http://vec.vsb.cz/cz/zkusebna/edukativni-show-smokeman-zasahuje.html) je určena jak pro děti, tak i dospělé a nabízí řadu zajímavostí s cílem vtipně a zábavnou formou přiblížit veřejnosti, jak správně spalovat v lokálních topeništích.

Informace pro tento článek byly čerpány z materiálů Výzkumného energetického centra na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava.

25.05.2017

autor: Kostelencová Irena