Ovzduší

Ovzduší je jednou ze základních složek životního prostředí, která se přímo dotýká každého z nás. Míra jeho znečištění má velký vliv na naše zdraví a kvalitu života.
Základními právními předpisy v ochraně ovzduší jsou:

        • zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
        • vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů,
        • vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích.

Nejaktuálnější informace o stavu ovzduší v Českém Těšíně naleznete zde

V nabídce vlevo naleznete záložky s informacemi, které úzce souvisí se stavem a ochranou ovzduší, jsou zde různá doporučení, návody a postupy, jak efektivně topit a snížit množství emisí, o lokálních topeništích i kotlíkových dotacích aj.

autor: Kostelencová Irena