SVOZ PAPÍRU, PLASTŮ A SKLA

Informace k umístění kontejnérů na tříděný odpad a k třídění odpadu jsou uvedeny v níže uvedených odkazech:

Stanoviště kontejnerů

Třídění

2013

autor: Kročková Lenka