STACIONÁRNÍ KONTEJNÉRY

Pět speciálních kontejnerů na drobná elektrozařízení mohou po řadě dalších měst nově využívat i občané našeho města. Umístění kontejnerů je výsledkem spolupráce města Český Těšín a kolektivního systému ASEKOL.

Moderní červené kontejnery budou na těchto stanovištích:

     • parčík Pražská
     • ul. Koperníkova – u garáží
     • parkoviště u BILLY
     • parkoviště Kysucká
     • ul. Okružní

Stacionární kontejnery usnadní lidem odevzdávání vysloužilých spotřebičů blíže místu jejich bydliště. S drobnými elektrospotřebiči tak nemusíte na sběrný dvůr, ale můžete je kdykoliv a pohodlně odevzdat do připravených kontejnerů.

Do stacionárních kontejnerů patří: drobná elektrozařízení jako jsou např. kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení – klávesnice či myši, discmany, telefony, elektronické hračky. Stacionární kontejnery jsou vybavené také boxem pro individuální sběr baterií.

Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm.

Do kontejnerů naopak nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, velké domácí spotřebiče jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení se odevzdávají na sběrném dvoře, případně je možné je odevzdat v prodejnách elektrospotřebičů.

Věříme, že se každému dostane do podvědomí, že elektroodpad do směsného odpadu nepatří, ale použije červený kontejner.

2011

autor: Kročková Lenka